3 years ago

image

مخزن پلی اتیلن دوجداره

IRAN-tehran

مخزن پلی اتیلن دوجداره برای ذخیره نمودن و نگهداری آب، نفت، بنزین، گازوئیل، اسید، بازها و سایر مواد شیمیایی و همچنین به عنوان سیلوی مواد جامد و همچنین سپتیک تانک استفاده می شود.
https://naabzist.com/index.php?cat=23


Type New
Price 0.00
Status In stock

image

مخزن پلی اتیلن دوجداره

IRAN-tehran

مخزن پلی اتیلن دوجداره برای ذخیره نمودن و نگهداری آب، نفت، بنزین، گازوئیل، اسید، بازها و سایر مواد شیمیایی و همچنین به عنوان سیلوی مواد جامد و همچنین سپتیک تانک استفاده می شود.
https://naabzist.com/index.php?cat=23


Type New
Price Negotiable
OrderBuy now

No articles found
No available products to show.


No available shouts


No available offers
مخزن پلی اتیلن دوجداره Profile Picture


No available portfolio