Szkoa Podstawowa Nr1 Im. Ks. Jana Twardowskiego W Jaworzynce - Klasa 6a


Ponadto uczniowie klas V, VI b i VII podczas zaj kka matematycznego oraz lekcji matematyki czerpali z tej sztuki. 6. Administrator dooy stara, aby mienie z Serwisu byo realne dla Uytkownikw wszystkich znanych przegldarek internetowych, systemw operacyjnych, typw Urzdze i typw pocze internetowych. 23,10-14): Mw synom narodu i rzeczesz do nich: Gdy wnijdziecie do ziemi, ktr ja wam dam, i poniecie zboe, przyniesiecie snop kosw pierwociny niwa waszego do kapana, ktry podniesie snopek przed Panem, aby wygodny by zbyt was, nastpnego dnia Sabatu, i ofiaruje go. 23, 15-16): Liczy dlatego bdziecie od nowego dnia soboty, ktregocie ofiarowali snopek pierwocin, siedem tygodni zupenych, a do drugiego dnia wypenienia sidmego tygodnia, wic stanowi pidziesit dni, i oczywicie ofiar now wwczas Panu ofiarujecie. Kp.https://planykonkretne.pl/artykul/7681/latarnik-streszczenie-szczegoowe-krotkie , 39-45).kartkwkaczasem wito to okrelane jest Palmowym. 23, 34). Pierwszy dzie bdzie nazwany przechwalebny i najwikszy. W dniach tych (oprcz sobt) przeprowadzaj si specjalne naboestwa przed witem (czyli roraty), podczas ktrych czyta si hymny pokutnicze. Po skoczeniu pokutniczym (patrz roraty s.) staj wierni w niniejszym dniu przed Bogiem Wszechmogcym, aby wybaga dla siebie take wszelkiej gminy przebaczenie i odpuszczenie grzechw.


Np. w wczesn sobot po dniu podnoszenia snopa czyta si Wanie jest sidmy dzie sidemki (tzn. tygodnia) wanego z siedmiu tygodni. Dzie i smy bdzie przechwalebny i najwitszy, jest bowiem dniem zgromadzenia. Powiedziano bowiem: I nazwiecie ostatni dzie przechwalebny i najwikszy, adnej roboty drugiej we budowa nie bdziecie, Ustawa wieczna bdzie we wszelkich mieszkaniach oraz modelach waszych. Przykazanie jest wspaniae w modelach oraz wszech mieszkaniach waszych. Przeto nic sprawia nie bdziecie we, ustawa wieczna bdzie wam, we wszech sposobach i mieszkaniach waszych. Poczynajc od dnia nastpnego po sobocie wielkanocnej (tzn. od niedzieli) Karaimi zwykli kady dzie mie podczas porannej modlitwy w ukadzie kolejno nastpujcych 49 dni, a do Pidziesitnicy, wymieniajc codziennie kolejny numer dnia. Miych wrae podczas wakacyjnych wyjazdw ! Wyjcia, rozdz. 13, wers. Pierwszego dnia wita Namiotw (Chydy Aaczychlarnyn) czyta si: Ksig Kapask, rozdz. wito Tygodni (kar. Chydy Aftaarnyn), obchodzone 50-tego dnia z wczesnego dnia tygodnia (tzn. niedzieli) w tygodniu wielkanocnym.


wito Tygodni, czyli Zielone witki obchodzone s u Karaimw zawsze w niedziel i najczciej wychodz na pierwszy dzie Zielonych wit katolickich. W wito Zgromadzenia (smy dzie) zamyka si w kienesie roczne czytanie Pisma Wielkiego i od druga tworzy si czytanie pierwszego rozdziau Ksigi Rodzaju (i wic czytanie stae, bez przerw, permanentne) do koca wersetu 3, rozdziau 2. W postpujc najblisz sobot czyta si pierwszy oddzia Pisma witego (Ksigi Rodzaju) i dlatego - wedug zwyczaju dawniej wystpujcego u Karaimw - dzie ten nazywano take Radosn uroczystoci Zakonu. W dniu tym wyjtkowo uroczycie podejmuje si czytanie odpowiednich rozdziaw Pisma witego, wraz z Dziesiciorgiem Przykaza, a wtedy Ks. W dniu tym, poczynajc od koca (kar. Gra tym, e obejmuje nas suba wschodnia, jest rwnie sporo przepisw mwicych tego, co pan musi albo nie moe. Pamitam, jako gimnazjalista kpaem si w Oce i Wodze ze starszym bratem (nauczyciel gimnazjum) dodatkowo jego koleg z pozycji S. - i zrozumia, i oni obaj po rozebraniu si, trafiajc do wody, zakrywali rk tak to jeden przed drugim, kiedy a przede mn, przed kadym, przed wszystkimi. Ks. Praacie Marianie Porbie i umeblowano pokoje, wymieniono piec centralnego ogrzewania, kilka razy tworzono z wewntrz pomieszczenia plebanii, zrobiono azienk do popularnego uytku na zewntrz plebanii, wyremontowano sal spotka w suterynie plebanii, jak rwnie inne jeszcze prace.


Otwiera si 15 dnia sidmego miesica Ajrychsyaja, jak powiedziano: Od pitnastego dnia miesica tego sidmego, bd Prawdziwa Namiotw siedem dni Panu (Kp. Z wzgldu do ogromnej iloci wit w niniejszym jesiennym okresie, karaimska nazwa miesica Ajrychsyaj oznacza miesic powicony Bogu . Ofiara ta oznaczaa si snopa podnoszenia, std i nazwa niedzieli w tygodniu wielkanocnym. Std wito to okrela si te (po staropolsku) Pidziesitnica, czyli Zielone witki. Ponadto historycznie wito to uzalenione jest z istotnym wydarzeniem - otrzymaniem przez Mojesza na gowie Synaj Zakonu Boego (Pisma witego). W sobot t wynosz roday Pisma witego z otarza, w szczeglnie uroczystej sylwetce i charakterze. Ostatni, smy dzie okrela si Dniem Zgromadzenia, poniewa w dniu tym dodawa si cay nard, aby sucha Pisma witego, ktre czytali i wprowadzali kapani. Dzie odpuszczenia grzechw, bdc najwikszym ze ludziach dni, jest rwnie sobot sobt, tzn. odpocznieniem nad odpocznieniami, w dniu tym jakiekolwiek sztuki s najbardziej mocno zakazane.