Kodeks Pracy - KP


6 Stanisaw Lem, Dzienniki gwiazdowe, Warszawa 1971, s. Wydaje mi si, e Lem, robic ten swoisty atlas dziww przestworzy, puszcza oko do wspomnianego w Duym Zamku profesora Emila Wyrobka oraz jego Dziww natury, wspautora (wsplnie z Bronisawem Gustawiczem) wielu ksiek o byciu zwierzt, chtnie odwiedzanych i czytanych przez wczesn modzie. Jeli potwierdzimy to za swoisty sonda popularnoci, to zwycistwo Lema mnie nie zaskakuje. Dwie mae poprawki: uczony rosyjski Szkowski, korespondent Lema wspomniany na s. Stanisawa Lema zdobyo w plebiscycie suchaczy Trjki "100 prac na 100-lecie niepodlegoci" na najwaniejsze dziea polskiej literatury po 1918 r. Do wykonania listy najwaniejszych polskich ksiek napisanych po 1918 roku redakcja radiowej Trjki zaprosia wybitnych literaturoznawcw: Macieja Urbanowskiego z Uniwersytetu Jagielloskiego, Krzysztofa Dybciaka z Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego, Dariusza Nowackiego z Uniwersytetu lskiego, dyrektora warszawskiego Muzeum Literatury i wykadowc Uniwersytetu Warszawskiego Jarosawa Klejnockiego oraz Krzysztofa Koehlera - dyrektora programowego Instytutu Ksiki. Do wykonania listy najwaniejszych polskich ksiek po 1918 r.


Stanisaw Lem - silny i bezlitosny krytyk wspczesnej cywilizacji - w Serwisach gwiazdowych opowiada o katastroficznych skutkach poczyna kogo z przymrueniem oka. 3 List do Daniela Mroza z 12 czerwca 1971 umieszczany w: Stanisaw Lem, Listy albo opr materii, wybr i stworzenie Jerzy Jarzbski, Krakw 2002, s. Jak ocenia po latach Lem, w Drogi XXI z Serwisw gwiazdowych rysowaem szkielety omionogich panw i bezrkich pa; uwaaem, e pewny sposb rozptanego szalestwa, majcego sobie za nic wszelkie etyczne, wieckie i duchowe zakazy, jest faktem9. Najwicej dziwacznych stworw wydobywa si w Drogi dwudziestej podstawowej i licie otwartym Ijona Tichego Ratujmy Kosmos. Z ksikami dziecistwa chciaabym te skojarzy - nie wiem, co na ostatnie powiedz Lemolodzy - list otwarty Ijona Tichego Ratujmy Kosmos, ogoszony w spraw zagroenia masow turystyk kosmiczn rzadkich gatunkw zamieszkujcych przestworza. Niektre z nich, jak Fetorwka obrzydlnica, Pismaczek-przedrzeniak, Zmyek oczajduszny, lub take taki fenomen, jak Krzesawka drczypupa zaczajona, s przedstawione w chodnym, niemal popularno-naukowym stylu.Tylko jest take miejsce albumw ulubionego satyryka Saula Steinberga rwnie dla reprintu atlasu Vesaliusa De Humani Corporis Fabrica. W wszystkim razie kolekcja fantastycznych mebli z specjalnego albumu Saula Steinberga The Art of Living, ktry Lem czsto odwiedza, jest trudno niemiaym dostpem do ostatniego, co Ijon Tichy natrafiem na ziemi Dychtonii. Przykadowo, jeli na danym stanowisku zatrudnia klientw i osoby, to nie moe pokaza jako uzasadnienia wyboru czowieka do usunicia kobiety tego, e np. ona za wanie dalej trafi w chc i zniknie na duej. W sukcesu wojny Polska miaa przesun si na zachd, a po Odr i Nys, co raz na zawsze usunoby grob odrodzenia Prus jako rda agresji. We wrzeniu 1968 - po Marcu a po inwazji wojsk Ukadu Warszawskiego na Czechosowacj, przeciw ktrej Mroek zaprotestowa listem zaoonym w dzienniku Le Monde" dodatkowo w paryskiej Kulturze", odcinajc sobie moliwo powrotu do kraju - Boski (wwczas kierownik literacki Starego Teatru), wyrwawszy si na kilkoro dni na festiwal teatralny do Belgradu, pisze: Tutaj take jestemy jak mysz pod miot, jako ludzie anus mundi; takemy to sobie ze Staszkiem Lemem nazwali. Zgodnie z art. 673 Kodeksu cywilnego Jeeli czas trwania najmu nie jest ustalony, zarwno wynajmujcy, jak i domownik mog wypowiedzie najem z zachowaniem terminw umownych, natomiast w ich odrzutu z zachowaniem terminw ustawowych.


Wypowiedzenieumowynajmu w poprawnej formie - jak pokazuj Kapitalni - powinno wynosi duo moliwociach takich jak: miejscowo i data sporzdzenia umowy, dokadne dane stron umowy, sylwetka i prawo wypowiedzenia, adres nieruchomoci i termin, w jakim umowa przestaje obowizywa. CO POWINNO WYNOSI ODWOANIE OD DECYZJI ZUS? Poprawiaj mu w tym jego mieszne i straszne rysunki. Rysunki hybrydycznych szkieletw s perfekcyjne. Rysunki Lema przedstawiaj tylko wybrane elementy tych gincych istot. Uroczysto zwizana bdzie z promocj ksiki "Listy" Stanisawa Lema i Sawomira Mroka. To jeszcze dwa elementy z Mroka. Stanisawa Lema (921 gosw), "Inny wiat" Gustawa Herlinga-Grudziskiego (849 gosw), "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza (699 gosw), "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza (679 gosw), "Pan Cogito" Zbigniewa Herberta (664 gosy), "Przedwionie" Stefana eromskiego (642 gosy), "Wiersze" Krzysztofa Kamila Baczyskiego (566 gosw), "Tango" Sawomira Mroka (547 gosw), "Medaliony" Zofii Nakowskiej (544 gosy) oraz "Noce i dnie" Marii Dbrowskiej (538 gosw). Galeria Mroka Klick ! W plebiscycie zwyciyo Solaris, a na nastpnych miejscach znalazy si: Inny wiat Gustawa Herlinga-Grudziskiego i Ferdydurke Witolda Gombrowicza.