Jzyk Staropolski - Conlanger


Zakci go tylko sztucznie przywrcony do mieszkania przez Antiocha I Zbawce z grupie Seleucydw na przeomie ll a Dodatkowo wieku p.n.e. kult pary An i Aniu z Uruk, identyfikowanej zreszt z Zeusem i Her. Stosuje si epoka, ktra nazywana jest czasami Saskimi - August II a jego syn August III wychodzili z rodzinie Wettinw - dynastii panujcej w Saksonii. To dokadnie plemieniu Xochimilca uwaa si wynalezienie metody uprawy znanej jako chinampa i otwarcie Xochimilco, chocia istniej te hipotezy twierdzce, e chinampa jest mocno starszym wynalazkiem, ktry jedynie midzy XI i XIV wiekiem zacz by daleko stosowany przez nowo przybyych przedstawicieli plemion uywajcych jzyka nahuatl .sprawdzianswoj kwater otworzylicie w Milpa Alta, zajli te wiele miejscowoci na terenie gminy Xochimilco, wcznie spord jej stolic, jaka staa uszkodzona w wyniku podpalenia. Wchodzce w tre memw dezinformacyjnych osoby i pytania s z listy wzite z najbardziej wygodnych sfer zbiorowej pamici, take odczytanie przenosi si czsto teraz na okresie skojarze.


Chichimekowie opuszczali swoje mieszkania zamieszkania z powodu dotkliwej suszy , ktra pod koniec okresu klasycznego dotkna cay wiat, a oraz w rezultatu wypierania ich na pnocnych granicach Mezoameryki przez wikszoci plemion koczowniczych i wojowniczych z Aridoameryki. Najstarsze zapiski o zamieszkiwaniu przez wszystkich terytorium obecnego Xochimilco czerpi z mezoamerykaskiego okresu preklasycznego. W wniosku tego, terytorium dzisiejszego Xochimilco stao si praktycznie wyludnione i byo pod wpywem politycznym Miasta Bogw . Otworzyo si z tego, e rzd Porfirio Daza zadecydowa o wprowadzeniu do stolicy wd rdlanych z Atlapulco, Xochimilco i Atemoaya. Pozbawienie jeziora Xochimilco jego naturalnych wd zasilajcych spowodowao drastyczne obnienie poziomu zwierciada wody. Chinampa to technologia uprawy istotna dla obszaru jezior centralnego Meksyku, skadajca si na platformie poletek na pyciznach jeziora poprzez nagromadzenie muu z jego dna. A jak Aztekowie przyszli do doliny Meksyku, Xochimilkowie istnieli szybko zadomowieni na jej poudniowych obszarach. Bo w poowie XVI wieku trafio do odizolowania jezior na poudniu doliny Meksyku, jedynym szlakiem wodnym czcym Xochimilco ze siedzib sta si kana Viga. Dwa lata wczeniej ostatecznie zamknito kana Viga, jedyne poczenie pomidzy poudniowymi poletkami chinampas i miastem Meksyk. Dwa lata pniej Xochimilco bronio si celem trzeciej kampanii azteckiej, ktra zakoczya si ostatecznym przejciem przewadze nad Xochimilco przez Tenochtitlan.Xochimilco prowadzio intensywny handel z centrum Meksyk oraz byo dodatkowo punktem porednim na szlaku, jaki przemierzay odzie trajineras pynce do stolicy Nowej Hiszpanii z stron pooonych nad brzegami jezior znajdujcych si specjalnie na wschd. Brak zainteresowania ze strony wadz kolonialnych stanem rzeczy inynieryjnych, dziki ktrym stay poletka chinampas nad jeziorem Xochimilco spowodowa, i w 1609 roku plony zostay zatopione przez powikszajce si jezioro. Dodatkowo, dziki muzyce moesz zapomnie o wrzaskach dzieci albo o krzykach twojej ony / ma. W wykonaniu sceny biblijnej rozmowy Hioba z kobiet la Tour proponuje sztuczne wiato-wieczk, ktra owietla subtelnie cz czerwonej sukni lubnej i fragment starego, chorego na trd ciaa Hioba. Po upadku Teotihuacan, cz ludzi tego miasta przeniosa si na place Xochimilco. W stopniu klasycznym jednak dua ilo ludnoci zamieszkujcej dolin Meksyku przeniosa si do centrum Teotihuacan , na pnocny wschd od jeziora Texcoco . Po chrzcie indiaskiemu wadcy pozwolono na dalsze sprawowanie rzdw w Xochimilco, istnia przecie marionetk konkwistadorw. Po wejciu Tenochtitlan, tlatoani Apochquiyauhtzin, ostatni wadca Xochimilco, dowiadczye na chrzecijastwo (nie jest znane czy zosta do ostatniego zmuszony, czy spowodowa to dobrowolnie) dodatkowo w cigu chrztu, ktry zrobi si 6 czerwca 1522 , przyznano mu imiona Lus Corts Cern de Alvarado, przyj zatem w niniejszy wicz nazwiska konkwistadorw Cortsa i Alvarado.


Xochimilco zostao zrwnane z ziemi przez Hiszpanw podczas trzeciej fazy podboju Tenochtitlan, w produktu ktrej konkwistadorzy zajli i miasta: Churubusco, Coyoacn , Oaxtepec i Cuernavaca . Podczas rewolucji meksykaskiej ( 1911 - 1917 ), Xochimilco byo zdobyte przez cae strony biorce udzia w walce. Szeroko rozpowszechniona praktyka egzorcyzmw w koach charyzmatykw nie daje adnej gwarancji czy wszystek zy duch zostanie wyrzucony; egzorcyzmy s rwnie bardzo wszechstronne (i pozornie skuteczne) wrd prymitywnych szamanw48, ktrzy rwnie rozpoznaj rne rodzaje duchw - kade one s jednak tylko demonami, nawet jeli trac si ucieka podczas egzorcyzmw lub gdy zaczynane pojawiaj si i oferuj moce szamanistyczne. A do czasu uruchomienia linii tramwaju elektrycznego w 1908 , gwnym sposobem ruszania si z poudnia do centrum doliny Meksyku pozostawaa droga w trajineras. Do wszelkiej rezygnacji z wykorzystywania dek trajineras w handlu pomidzy Xochimilco i Meksykiem przydaoby si kilka wydarze. Plony przewoono dkami trajineras z poletek chinampas na pierwsze targowiska miasta Meksyk, takie jak La Merced i Jamaica.


Trudny i doskonay jak romantyczna legenda. Na Linii Wdrwki wida, e w momencie wyjcia z Aztln Aztekom towarzyszyo plemi, ktrego glif by taki sam jak symbol oznaczajcy Xochimilco. Konsekwencj tego stanowi fakt, e mieszkacy Xochimilco byli nakaniani do rzeczy przy budowie stolicy Aztekw, w tym do wznoszenia budowli miejskich, takich jak akwedukt w Chapultepec, jazda w Iztapalapa i mur w Nezahualcyotl . By Ariem - Sowianinem natomiast nie Germanem kiedy go w pniejszych czasach ogosi kamliwie zaborca niemiecki. W Polsce dobrze czy duo duo niemiecki zna okoo 7% pracownikw. Jako ludzie Coxcoxa, wadcy Culhuacn (dzisiejszy obszar Iztapalapa), Aztekowie rozpoczli wojn przeciwko skupiajcym si upraw chinampa plemionom z Xochimilco i Tlhuac . Aztekowie przekazali j zawsze Xipe Ttecowi, co doprowadzio do wywoania dziaa wojennych pomidzy Culhuacn i Aztekami, zrealizowanych w 1367 roku zwycistwem Aztekw, ktrzy zawizali zwizek z Tekpanekami z Azcapotzalco . Tym razem jednak Aztekowie chcieli przyczy terytorium Xochimilco do Azcapotzalco .