Cc tin o chn giy bng sn c nhn to nh th no?


Chi trn sn c nhn to, ai cng mun c cm gic ghi bn. V tr c nhiu c hi ghi bn nht trn sn c nhn to l tin o. Vy tin o cn s dng loi giy sn c nhn to no h tr tt nht cho nhng pha bng? Bi vit ny, Prowin s hng dn cc bn chi tit nht cch chn giy bng sn c nhn to cho cc tin o.
Chn giy cho tin o trn sn c nhn to

Cng ging nh bng chuyn nghip, c rt nhiu kiu v tr tin o trn sn c nhn to. Trn sn c nhn to, cc v tr tin o ch yu c chia thnh tin v cnh hoc tin o cnh. Vic chn giy sn c gi tin o ph hp s ph thuc vo cc v tr tin o m bn thi u thng xuyn. N cng ph thuc vo phong cch chi c nhn v s thch ca bn.

Khi chn mt i giy gi sn c cho tin o, iu quan trng nht l giy h tr bn nh th no. Mc d giy sn c nhn to ch c sn xut dnh cho bng khng chuyn. Tuy nhin, la chn mt i giy ph hp s gip bn chi tt hn.

Trong khi giy bng sn c nhn to rt a dng v mu m, chng loi v kiu inh. Tuy nhin, Vit Nam giy inh dm TF ch yu c dng bng.https://prowin.com.vnra, theo thit k ca , chng ta ch cn chia cc loi giy inh dm TF thnh 2 loi l dy v mng.

Chi tit cch cc tin o chn giy sn c nhn to
Khi chn giy sn c nhn to cho v tr tin o, chng ta phi quan tm n 2 yu t chnh l v tr tin o v phong cch thi u. Cc tin o trn sn u v tr nh nhau, nhng li chi khc nhau, v cch chn giy cng s khc.

Chng ta chn giy sn c nhn to cho tin o da vo thit k ca giy (c bit l dy ca ). Ty thuc vo s la chn thit k ca , c qu phc v bn trong bng khng chuyn.

Giy sn c nhn to ca tin o cnh
Cng ging nh bng chuyn nghip, i hnh 7 ngi trn sn c nhn to cng c cc v tr cnh tri v cnh phi. Bng chuyn nghip hay khng th v tr tin o cnh lun cn mt i giy bng siu nh h tr tng tc tt.

Mt i giy bng sn c nhn to c mng v nh cng c a chung v h tr tt cho mt c . Phn giy mnh mai c t gc tha gip nh bng chnh xc hn. iu ny s gip to ra qu o bng chnh xc hn (khng b lch bi mp tha ca ).

Mc d nhng i giy sn c nhn to mng nh vy rt c a chung. Tuy nhin, ngoi nhng im trn th kiu giy ny cng c nhng mt hn ch. Nhc im chnh l thit k qu mng v kh nng nng s km. Vic i giy c thit k ny s khin bn cm thy mi chn hn nu ng lu trn sn c nhn to. Ngoi ra, nhng thit k mng c xu hng khng thm m xp vo nn vic p nhiu c th gy au chn v au khp.

Giy bng sn c nhn to tin o cm
V tr tin o cm s s dng li chi khc vi cc tin o cnh. C nhiu la chn giy khc nhau ty thuc vo phong cch chi ca bn. Nu bn thch di chuyn nhiu nhn bng, hy chn mt chic giy ging nh giy ca tin o cnh.

Nu bn ang chi v tr tin o cm v bn him khi di chuyn ln xung v ch yu chn v tr chn bng, cch bn chn giy s khc. V tr tin o cm khng di chuyn nhiu nn chn nhng i giy chc chn, thoi mi trnh mi chn khi ng trn sn nhiu.


Kt lun v cch chn giy sn c nhn to cho tin o
Trn thc t, giy bng sn c nhn to thng c sn xut m khng c s phn chia v tr r rng. Khi chn mua giy sn c nhn to inh dm TF, bn ch c 2 la chn l dy hoc mng (ty theo thit k ca ). V vy, cch chn giy ch mang tnh cht tham kho, bn khng nn qu cng nhc khi chn giy.

Hy chn nhng i giy sn c nhn to ph hp nht vi bn thn s mang n cho bn s thoi mi khi thi u.
Cc tin o chn giy bng sn c nhn to nh th no? Prowin