Edith Wilson. Pierwsza Kobieta, Ktra Powodowaa Stanami Zjednoczonymi


Pokazaa si przed poet oglna idea postpu dziejw ducha jako niszczenia kobiet i realizowania si rnych form. Idea postpu przez bycie i krew miesza si tu z wiar w rol gw w sprawy.wzr umowyon do przechowywania rodkw, ktre deweloper uzyskuje od nabywcw mieszka lub domw przez niego robionych. Lipiec i sierpie 1844 S. dla wzmocnienia zdrowia znw spdzi w Pornic; wanie tu napisa I redakcj poematu filozoficzno-religijnego Genezis z Ducha: dziaanie wic stanowi wynikiem dwuletniego stanu nadzwyczajnej egzaltacji - i myli cigle przez tamten czas zwrconej ku Bogu i ku rdom wiedzy (szkic Przedmowy; S. zamierza je pocztkowo dedykowa Towiaskiemu, potem pk. Dialog troisty z Helionem, Helois i przeciwnikami (zestawiony z trzech rozmw: Rozmowa I - O celach finalnych, Rozmowa II - Rozmowa z przeciwnikami, Rozmowa III - O dziejach Heliona i Helois) (wrzesie 1844) oraz Prby poematu filozoficznego (pisanego a do r. Poeta i natchnienie (ogoszony pomiertnie); dialog Poety z siostrzanym duchem Atessy zapowiada ju filozofi mistyczn S-ego.


. Wizyta Mickiewicza u S-ego owego konfliktu z Koem nie zmniejszya, oraz w licie do A. Koyski S. jako powd swego odejcia podawa potrzeb zachowania wolnoci ducha (6 XI 1843). Ok. Z tyem sierpnia 1843 stan zdrowia poety szybko si pogorszy i chyba dlatego 31 VIII wyjecha do Pornic nad Ocean Atlantycki (przez Orlean-Tours-Nantes). Z krajem r. 1844 powsta wiersz Gdy si w niebie gdzie zejdziemy sami, fragment dramatu Walter Stadion i niedokoczony dramat Agezylausz, o klsce poniesionej przez krla Agisa, szlachetnego reformatora, podejmujcego prb przeksztacenia ustroju spoecznego Sparty. 13 VII napisa wiersz Tak mi Boe, dopom (Dzien. Dn. 13 III 1844 S. na poegnanie Bobrowej oraz jej crek, jadcych do Krzemieca, wpisa wiersz W pamitniku Zofii Bobrwny (swojej ulubienicy), Do Ludwiki Bobrwny (14 III), Dziecina Lolka na rzymskich mogiach (15 III). W owym okresie zawizaa si przyja midzy S-m a Goszczyskim, ktry stanowi lokatorem poety od 4 X 1842 do 18 III 1843. Dalsze czci Beniowskiego (VII B, VIII B) powstay zapewne pod wpywem opowieci Goszczyskiego o krajobrazach Ukrainy i koliszczynie.


24 III 1843 poeta sygnowa stworzony przez Mickiewicza list protestacyjny w sytuacji renegata Teofila Mirskiego; nalea to do sidemki, ktrej strem by Adam Koysko. 1843 napisa Odezw do braci w rodowisku, wystpujc im m. Po ostatecznym zerwaniu napisa jeszcze wierszowane pamflety: Mj Adamito - postrzegasz gdy wic niemoliwe, Matecznik, Polsko, Ojczyzno! Mickiewiczowi, kiedy i Towiaskiemu. Spisywanie ludnoci, kiedy z powyszego wynika stao si instrumentem politycznym. Teraz mj dom bdzie pusty, ach, jako wysoce pusty, jak dobrze pusty! Jak zareaguje grupa oraz czy osobie w zespole wypada prosi klienta o rk? By m. in. posiadaczem akcji francuskiej kolei Rouen (kupi spoywa w grudniu 1842), oraz ze prawych rachunkw za nastpne lata wypada wnosi, e te akcje podaway mu mieszkay dochd. Narod. 1842), w jakim mwi: Idea wiary nowej rozwinita/W bynieniu jednym zmartwychwstaa we mnie. . Bezporedni powd odejcia S-ego z Koa nie jest oczywicie znany; on jedyny w licie do Mickiewicza z grudnia 1844 twierdzi, e istniaoby to veto z ducha polskiego - przeciwko dnoci rosyjskiej - ktra msz i naboestwo publiczne za ducha nie naszej grupy take nie naszej myli podyktowaa (wspomina ju o tym w Odezwie).


Posta Don Fernanda staa si poniekd wzorem dla podobnych w naszej si bohaterw we polskich dramatach S-ego. Od Genezis twrczo poetycka bronia si dla S-ego rodkiem objawienia prawdy, e wszystko przez Stracha a dla Ducha przygotowanym jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje. Krasiski z przeraeniem obserwowa gorliwo S-ego w wyznawaniu nowej wiary, stwierdzajc, e istnieje idealny towiaszczyzny i pokory strasznej (list do D. Potockiej z 30 XII 1843). Dn. Wiersze, ktre to powstay wprowadza w Raptularzu: Teraz pod adn wiatow si wadz, Mj Krl, mj Pan, Narodu mego krwi pisane czyny, Jeeli gdy w niniejszej mojej krainie, Modoci, uwierz w sny, Wiesz Panie, iem zbiega wiat szeroki, Nie odczuwa lekw, ni lekarzy (listopad 1843), Przemwi, strzeli oraz z kuli ginie (lipiec 1844). Oddawa si tu S. wielokrotnie mistrzem muzycznoci wiersza, miaocihttps://penzu.com/p/3c1b0a10 , operowania wielk skal lirycznych tonacji: od gniewnej inwektywy, poprzez elegijn kontemplacj, a po profetyczn wizyjno, modlitewne skupienie, czy konfesyjn arliwo. W Pornic powstay rwnie wiersze: Los mnie ju aden nie moe zatrwoy, Do pastereczki siedzcej na druidw kamieniach w Pornic nad Oceanem. To te powstay zapewne wiersze: Sowiski w okopach Woli, Bo mnie matka moja mia.