<h1>Lp t Mng Fpt H Ni</h1>


Gi cc Super 80 cng vi tc ng truyn l 80Mbps c cc ph l 215.000 vn bn trn 1 mon. Gi cc Super 30 vi tc ng truyn l 30Mbps c cc ph l 200.000 vn bn trn 1 thng. Nhn vin t vn thc hin ly a ch lp t, ti tn ni h tng tuy rngn cp v t vn chng trnh khuyn mi km theo ang p dng.


  • Gi cc Super 400 vi tc 400Mbps c cc ph l 1 trong nhng.410.000 vn trn 1 thng.
  • S lng knh a dng v phong ph ln cho ti rng 180 knh, bao bao gm c VTVCab HD v K+.
  • FPT Play Box ( Bin truyn nh thng thnh smart truyn hnh ) ch vi 1690k .
  • Dch v bo tr, sa cha tr v thay th linh kin thit b mang n qu khch hng mt hng, gip fakem thiu chi ph vn hnh v n nh h thng cng ngh thng tin.
  • Ba nh, Ty H, Hon Kim, Hai B Trng, ng a, Hong Mai, Thanh Xun,Cu Giy, Long Bin, Nam T Lim, Bc T Lim vH ng.
  • Nu qu khch c nhu yu sa v nh gi mng lc lp t t ca FPT.

Hin trn, FPT Telecom ng Nai ang cung cung cp nhng gi cc lp mng FPT v cng a dng, vi tc t 25 Mbps n 400 Mbps ph hp n k tng i tng khch hng hng khc nhau l c th hoc cng ty. Lp mng FPT H Ni Th qu khch c tt c vo tm vi Modem cc cht - tc cc nhanh - cc ph cc r. Vi li th ng truyn tc cao, bng thng quc t thi gian nhanh chng n nh, gi cc gi r ch t 200k/ mon. ng k lp mng FPT H Thnh ang l la la chn mt hng u ca khng t h mi m gia nh, c quan, n v, doanh nghip. Khch hng ng k thi cng mng wifi FPT s c lp t min ph v tng Modem Wifi 2 bng lu th h mi nht cng rt nhiu u i hp dn khng ging.


Gi Cc Super 60


+ Gi in ti s in thoi c t vn tn ni - t vn min ph lp t mng internet FPT. Cc gi cc FPT a dng v tc , gi tin tng thch vi yu cu ca tt c ngi mc dng. hon thin hp ng, thi hn trong 1 ngy l c th tr thin hp ng. Rt xin li bn bn thn thng th ng ln phn phn bnh lun do chnh sch c th thay i v to lm ln sau y. Tuy nhin qu khch c th lin h ng dy nng bn mnh s bo gi ch yu xc v nhng tin tc bn cn thit .


c c hi th hin nay sang trng bn trn h tng internet tc cao. Cam kt bo tr nhanh chng vo vng 4 24h k t khi tiu th. Kho phim truyn c sc, nhiu th loi, phim mi nht cp nht lin tc, coi phim chiu rp tc th ti nh. S lng knh a dng v phong ph ln cho ti hn 180 knh, bao gm c VTVCab HD v K+.lp mng fpt Ba nh, Ty H, Hon Kim, Hai B Trng, ng a, Qun Hong Mai, Thanh Xun,Cu Giy, Long Bin, Nam T Lim, Bc T Lim vH ng.


17 Views