Kwiaty Handmade - Quilling - Podstawy


02.02.78 Klasa IIIe zaprosia uczniw szkoy do udziau w konkursie Nasza szkoa. W obrzdzie tym zachowao udzia wielu uczniw naszej szkoy. Uczniowie klasy 1 C Technika obsugi turystycznej bior start w celu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu i zakwalifikowali si do Wanego Finau, ktry odbdzie si w Krakowie w dniach 2-3 czerwca. W olimpiadzie jzyka rosyjskiego do eliminacji centralnych zakwalifikowaa si I. Szara z klasy IVa. W olimpiadzie Informacji o Polsce i wiecie tym w eliminacjach wojewdzkich III miejsce zaj K. Stolarczyk z grupy IVa. Chruszczewski z grupy II d, A. Lipnicki z grupy III d, G. Spyra z klasy III d, J. Solowski z grupy III d. W olimpiadzie historycznej do eliminacji wojewdzkich zakwalifikowa si G. Spyra z grupy IIId. Istniej to: P. Kuszek z grupy IVc- zakwalifikowa si do eliminacji drugiego stopnia w olimpiadzie chemicznej. W olimpiadzie biologicznej w eliminacjach okrgowych IV miejsce zaja E. Krl z klasy IIIc. W olimpiadzie geograficznej III znaczenie w eliminacjach okrgowych zaj Z. Jary z klasy IVa, przechodzi w niej te L. Bojdak z klasy IIIa.


W olimpiadzie technicznej do eliminacji okrgowych zakwalifikowali si: K. Matusiewicz z grupy IVa, J. Kalbron z grupy IVa, M. Matusiewicz z grupy IIIa. 30.03.78 Szkole z grupy IIIa Lucjan Bojdak zaj trzecie znaczenie w celu wojewdzkim konkursu Myli o Obronie Cywilnej tworzonym przez Kuratorium Nauki i Wyksztacenia w Opolu. 06.03.78 Na apelu zostaa podsumowana dwutygodniowa dziaalno klasy III f. 20.03.78 Na apelu podsumowano dziaalno klasy II a. Niemena. Oprcz uczniw z grupy IIIf wzio udzia na tej imprezie kilku uczniw z grupy II c. Fizyka dla uczniw licew oglnokszta. Fizyka i astronomia w wiecie materii, podrcznik 1 kl. 03.02.78 Klasa IIIe i warto IIIb dziaay w spotkaniu z sdzi dla nieletnich, pani A. Mikoajewicz. W obecnym tygodniu klasa IIIe zorganizowaa kiermasz ksiek pod hasem Ferie z prac. Gwnym hasem caego spotkania by element popularnej piosenki Naprawd ktra jeste Klasa ta prowadzia w uczelni w dniach 20.02-05.03 pod hasem Znacznie si widzi tylko sercem, najistotniejsze jest niewidoczne dla oczu. Po zaprezentowaniu sukcesw uczniw dyrektor omwi negatywne zjawiska, ktre day si zarejestrowa w szkole.Na odpowiednio przygotowany program akademii zoya si midzy innymi recytacja wierszy oraz fragmentw Potopu H. Sienkiewicza w dziaaniu uczniw klas pierwszych, humoreska Biuro matrymonialne i wielkie piosenki. 15.04.78 Po czwartej lekcji zrobi si koncert w wykonaniu OSPF imienia J. Elsnera w Opolu. Obowizuje zajcie z starej lekcji. Otwrz dokument tekstowy sformatowany w sezonie poprzedniej lekcji. W rodowisko trzyletnich zasadniczych szk zawodowych powstan trzyletnie branowe nauki I okresu (rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020) dla absolwentw gimnazjum, natomiast w drugich latach szkolnych dla absolwentw omioletnich szk podstawowych - std dwie grupy ramowych planw nauczania. W konkursie krasomwczym w Opolu ucze klasy IVa R. Kocula zaj III miejsce. W spotkaniu uczestniczyli mczyni z grupy IV a. W spotkaniu bylimy chopcy z grup IV. W spotkaniu uczestniczya klasa IIa oraz mczyni z grup IV. Klasa IIa penia rwnie dyury w szatni take na korytarzach. Klasa IIIf penia ponadto dyury w szatni natomiast na korytarzach.


Speniaa ona dyur w dniach06.03-20.03. Na apelu pan dyrektor R. Pacut przedstawi wyniki klas, najlepszych studentw i analizy dobre ze zachowania. 04.03.78 W dniu tym zostaa zorganizowana wystawa wierszy uczniw naszej szkoy. 29.03.78 W dniu tym uzyskano spotkanie ze suchaczem Wyszej Szkoy Oficerskich Wojsk Lotniczych imienia Janka Krasickiego w Dblinie. 20.02.78 SK LOK zorganizowao spotkanie ze suchaczem Wyszej Szkoy Oficerskiej Marynarki Wojennej imienia Bohaterw Westerplatte w Gdyni, bosmanem Kaunym na temat szkolnictwa wojskowego. Przyczyny powstania nowoczesnego terroryzmu / Patryk Kaleta // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Handlu i Usug w Poznaniu. Niemenem, wystawka Poznajemy skrawek Afryki, wystawka 132 rocznica wybuchu powstania krakowskiego, wystawa plakatw Rytua wojskowy Armii Radzieckiej, kurs taca towarzyskiego, quiz Nasza szkoa, ktrego uczestnicy leeli na pytania dotyczce historii, rozwoju i kadych zmian jakim podlegaa szkoa od daty jej stanicia. W gabinecie jzyka polskiego zaprezentowana zostaa wystawa Gdy to dawniej czas miano. Stanowi ostatnie wystawa starych zegarw wypoyczonych ze zbiorw hobbysty.


Poinformowa take zebranych, e najsabsze wyniki uzyskay klasy IIIf i IIIe, gdzie 50% uczniw ma oceny niedostateczne. 08.04.78 Na apelu podsumowano okres panowania w grupie klasy II b. 26.02.78 W dniu tym Teatr Maych Jakoci w Opolu wprowadzi w naszej szkole przedstawienie Arka Boek w obsudze: Zofia Bielenicz, Franciszek Michalik, Zdzisaw cki, Kazimierz Zaklukiewicz. Oprcz tych informacji dyrektor przedstawi pismo pochwalne ze Metody Podstawowej nr 5 dla uczennic z elegancji A d: K. Kwak, G. Piechaczek i K. Rudzkiej za prawidow ksik w druynie harcerskiej. W eliminacjach wojewdzkich tej olimpiady uczestniczyy take:wypracowanie . Jura z klasy IVa i G. Kaczkowska z klasy IIIc. Te na ostatnim szczeblu udzia mieli R. Kocula z klasy IVa plus Rwnie.https://kartkowkiklasowki.pl/artykul/727/zadania-na-egzaminie-praktycznym-kat-c . Konkurs ten wygray dwie grupy biologiczne IIIc a I c, a trzecie miejsce zaja klasa III b., wieczorek z Cz. Dyskotek, wystaw malarstwa hiszpaskiego, wystaw plakatw, znaczkw i starych banknotw, w proci spotkanie z weteranem walk o wyzwolenie lska Opolskiego, konkurs dotyczcy Emilii Plater- patronki szkolnego szczepu HSPS.