The best form maker and online quiz maker


گسترش استفاده از اینترنت در تمام جنبه‌های زندگی بشر از جمله سرگرمی، آموزش، خریدوفروش و... سبب توسعه چشمگیر کسب‌وکارهای آنلاین و خدمات‌دهی اینترنتی شد. در دنیای رقابتی اینترنت استفاده از ابزارهای کارآمد و کیفیت‌سنجی مداوم از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت در حوزه‌های مختلف هستند. اغلب فعالان حوزه آنلاین برای یک‌بار هم که شده از فرم‌های اینترنتی با آزمون سازهای آنلاین استفاده کرده‌اند. در این گفتار اطلاعاتی در مورد سه ابزار آنلاین کاربردی یعنی فرم ساز و آزمون ساز آنلاین و نیز پرسش‌نامه آنلاین ارائه می‌شود.

40 Views