چه چیزی به عنوان اختراع ثبت نشده است؟


موارد زیر در منطقه ثبت اختراع گنجانده نشده است:

اکتشافات و نظریه ها

روش تجاری یا درمان بیماری

قبلا پیش بینی شده است

برخلاف موازین شرعی و رسمی و اخلاقی.

روش ثبت اختراع

برای ثبت اختراع دو روش وجود دارد که در زیر توضیح داده شده است.

1) روش اعلامی

2) روش نظرسنجی

روش اعلامی ثبت اختراع

روش اعلامی: در این روش ادعای مخترع مبنای است. به عبارت دیگر، ادعای مخترع کاملاً صحیح تلقی می شود و در صورتی که قبلاً این ادعا مطرح نشده باشد، اجرا می شود. طبق ماده 36 قانون ثبت و اختراعات علائم تجاری، برگه ها و اسناد ثبت اختراع اسنادی نیستند که مفید بودن، جدید بودن یا اصالت آنها را تأیید کنند.

در ایران روش ثبت اختراع روش اعلامی است و پس از ارائه مدارک توسط مخترع به شرکت در صورت عدم وجود سابقه ثبت درخواست شده و مدارک به نام مخترع صادر می شود و شرکت مسئولیتی نخواهد داشت. صدور اوراق (اسناد) به عهده اداره می باشد.این یک حق مالکیت صنعتی است، اما این بدان معنا نیست که ادارات مذکور مسئولیت صحت آنها را بر عهده دارند، بلکه مسئولیت آن بر عهده مخترعین است.این تنومی است.

ثبت اختراع روشهای جستجو

روش های بررسی: در برخی کشورها اعتبار ادعای مخترع بررسی می شود. این کار با استفاده از تجهیزات، امکانات و آزمایشگاه های مختلف انجام می شود. این آزمایشات ممکن است زمان زیادی را ببرد.

به طور معمول در این روش اختراع قبل از ثبت محرمانه نگه داشته می شود و پس از جستجو در صورت صحت ادعای مخترع، درخواست ثبت می شود و در غیر این صورت درخواست رد می شود. برخی از کشورها هر دو روش را اتخاذ کرده اند، به عنوان مثال سوئیس که اختراعات مهم مانند داروها را به روش تحقیق و در غیر این صورت به روش اعلامی ثبت می کند.در نتیجه در هر کشوری قانونگذار یکی از دو روش فوق الذکر ثبت اختراع را بسته به نیازها و مصالح خاص کشور انتخاب می کند و آن مقررات خاص را برای همه لازم الاجرا می داند.

5 Views