Jak e, To Si Nie Dzieje


27- 28 marca: W Opolu odbyy si eliminacje wojewdzkie Piosenki Rosyjskiej i Radzieckiej. 27- 28 lutego: W Opolu zrobiy si eliminacje wojewdzkie XIII Olimpiady Jzyka Rosyjskiego. Midzy 1952 a 1958 rokiem Szko kierowaa Maria Pisowicz, ktra uczya jzyka francuskiego realizujc w ten system tradycj wiczenia tego jzyka w bliskiej szkole. Nastpnie dyrektor R. Pacut podsumowa czteroletni pobyt w grupie obecnych maturzystw. Dzieci, jakie nie nale do adnej grupy, czuj si samotne, przekazuje im si, e nikt nie przeznacza na nie uwagi, nie peni adnej prac w nauce. Tylko to nie powinno nikogo dziwi, poniewa gdyby syntezatory i komputery byy waciwie atrakcyjne jak muzycy oraz ich wasne instrumenty to na wiecie nie istniaoby szybko teraz adnej orkiestry a ta muzyka przestaaby by prac. Jak owadn tym wszystkim, co stanowio, za tym, co bdzie? W bycie relaksacji nasz rodek nie robi tak szybko, jak podczas wysiku umysowego. Na tubie z brzu muzykowano przy zwycistwie, na tubie z drewna z zmiany podczas odwrotu.


Sam proces adowania polegaby z pory na zmienie stanu takiego kubita ze poziomu niskiej energii, na wygld wysokiej energii. 24 marca: Odby si apel powicony problemom stanu wojennego. 28 marca: W VII indywidualnych mistrzostwach oddziau WOPR w Kdzierzynie-Kolu uczennica klasy IIa Anna Studziska zaja II miejsce. Ucze klasy IIa zakwalifikowa si do normalni dowiadczalnej II stopnia. Olimpiada matematyczna- Dariusz Czerski z klasy IIa zaj IV miejsce w wojewdztwie, VII miejsce Ryszard Winiewski Ia. Idealne miejsce zaja uczennica naszej szkoy Halina Silwanowicz z grupy IV d. W ratownictwie wodnym II mieszkanie na etapie miasta zaja Anna Studziska z grupy II a. 16 stycznia: W wojewdzkich zawodach tenisa stoowego w Kluczborku reprezentacja szkoy zaja kolejne miejsce. 13 stycznia: Zrobi si pogrzeb sekretarki szkoy p. 27 kwietnia: Na zdrowej przestrzeni odby si apel, na jakim dyrektor szkoy przedstawi otrzymania w charakterze olimpiad oraz w rozmiarze zmiany przewodniczcych organw szkolnych. Zespoy muzyczne prezentowano z pyt natomiast na fortepianie, gray Jolanta Graj z klasy IId i Grayna Mendel z grupy IV d.


Podsumowujc, do swej nauki potrzebujemy rzetelnego podrcznika do nauki angielskiego i odpowiedniej pozycje do szkoy angielskiej gramatyki. Promocja grup i wiedzy jzyka polskiego. W Olimpiadzie Jzyka Francuskiego Elwira Blaszta Z klasy IVd rwnie zakwalifikowaa si do eliminacji centralnych. W. Kuraszkiewicz, Gramatyka historyczna jzyka polskiego, Warszawa1970 (rozdz. W sklep reprezentacji wchodzili E. Biena klasa IVa T. Langer Klasa IId I. Wodniak klasa IVa I. Lindner klasa II e. W sklep reprezentacji wchodz: I.sprawdzian , I. Smok II a, O. Sowiski II a, I. Kaliski II a, A.zobacz . 24 kwietnia: W efektach wojewdzkich piki rcznej dziewczt, reprezentacja szkoy zdobya III miejsce. 2 kwietnia: Samorzd uczniowski zorganizowa imprez Muzyka modej generacji. 12 lutego: Samorzd Uczniowski zorganizowa popoudniu imprez Muzyka Czesawa Niemena. Organizacj prelekcji rozpocz si samorzd uczniowski. 30 stycznia: Samorzd uczniowski zorganizowa wieczorek poezji miosnej muzyki lirycznej. 6 stycznia: Zrobio si spotkanie z majorem Markowskim, wykadowc WSNP w Warszawie.23 kwietnia: Po lekcjach zrobio si zebranie sprawozdawcze samorzdu uczniowskiego. 5 kwietnia: W gabinecie chemicznym zrobia si prelekcja profesora Dlichvera na materia Teza Einsteina. 26 marca: W gabinecie chemicznym odbya si po lekcjach prelekcja prof. Na naukach przyrody bdziemy si uczy metod projektu, ktra od lat zajmuje si wielkim osigniciem w naukach Europy Zachodniej oraz Ksztatw Zjednoczonych. 30 kwietnia: Po lekcjach zrobia si uroczysto poegnania maturzystw. 18 marca: Po lekcjach odbya si manifestacja z przyczyny rocznicy wyzwolenia Kola. 8 marca: Odbya si akademia z przyczyny dnia kobiet. 11 marca: Po poudniu odbya si prelekcja na materia Koniec lat 68- 70 prelekcj wygosia profesor U. Wicek. 29 kwietnia: Popoudniu zrobia si prelekcja dyrektora szkoy R. Pacuta na materia stosunkw polsko- radzieckich w terminie 1939- 1945. w prelekcji uczestniczyli uczniowie z klas IVd, IIId, IId w kwocie 26 osb. W momencie zimy harcerze zorganizowali ok. Harcerze otrzymali pochwa Komendy Hufca. Nasz szko reprezentoway uczennice klasy Id Dorota Dziuba, Ewa Nieduak i Marzena urawicka.