Poza Trener PersonalnyTrenerzy personalni to eksperci w dziedzinie fitness. Pracuj z klientami na zasadzie jeden na jeden, dopasowujc trening i diet do potrzeb i moliwoci kadego klienta. Trenerzy personalni posiadaj rwnie szerok wiedz z zakresu zdrowego ywienia, suplementacji, anatomii, biochemii, biomechaniki i psychologii.

Trenerzy personalni pracuj ze swoimi klientami, aby zapewni im bezpieczny i efektywny trening. Trener koryguje form klienta podczas kadego wiczenia, tak aby klient wiczy prawidowo i nie zrobi sobie krzywdy. Zajcia fitness s mniej efektywne ni trening personalny, poniewa na zajciach wszyscy wykonuj te same wiczenia, a instruktor rzadko koryguje form wiczcych.

Trenerzy personalni pomagaj klientom osign ich cele fitness poprzez indywidualn prac z nimi, oferujc instrukcje i porady na temat prawidowej techniki wicze, tworzc spersonalizowane schematy treningowe i motywujc ich podczas kadej sesji.
Pozna trener Personalny