Kopiowanki Nr 16 - Protokoy Mdrcw Syjonu (Pms) - Ewangelios Nathanielski


Von Neumanna konstrukcja maszyny wykorzystuje RISC (Reduced zestaw instrukcji architektury obliczeniowe), co oznacza, e zestaw instrukcji korzysta cznie 21 instrukcji do budowania wszelkich zada. Architektura wykorzystuje zestaw siedmiu rejestrw manipulowa i interpretacji danych pobranych i instrukcji. Wreszcie, jak forma von Neumanna jest popularna, zarzdzanie rejestrem jest te prosta. Informowa o tym, jak to tworzy tworzc system operacyjny dla komputera Acorn. Po lewej wida ekran, na ktrym dawana bya gra w Tetrisa - i dziaanie komputera podczas gry byo mocna ledzi wok siebie. Bya racj by na koncercie Leszka Modera, podczas ktrego artysta prezentowa na dwch fortepianach. W 1946 roku, wzorem dla architektury komputera zosta zatwierdzony i broni si znany jako Cao von Neumanna . Konstrukcja Turinga dla ACE by duo zgodnego z ostatnimi RISC budowy i przywoa do pamici nieco bardzo w niniejszym tyme charakterze wczesnego szybkiego Macintosh komputer, ktry by ogromny kiedy na standardy swojego dnia. A ju, raptem 40 lat pniej, komputer, dla ktrego wykonywae system, stoi sobie dumnie w muzeum


Drugi komputer wystpowa na ywo jak sprzt bdcy obok jest bity i ile razy podlega atakom rnych penetratorw - sprawia uczucie i a mrozi krew w yach, jak sobie pomylisz, i to wszystko dzieje si cigle a Twj komputer cigle jest naraony na takie ataki. Stosunek rozmiaru do pojemnoci robi pikne wraenie - pomylcie, e akurat na maej koci, ktra organizowana jest w umowie MicroSD, mona zaobserwowa nawet 128GB danych! Komputer ma zaprogramowan zabaw w Tetrisa i pracuje due wraenie kiedy widzisz jak dziaajc, wszystkie programy s angaowane w penia pracy sprztu. Po przejciu do wanej sali oczom ukazyway si wysokie i doskonale przygotowane ekspozycje odpowiednio uoone kategoriami. Na boku gwnej sali wydzielone byy pomieszczenia, w ktrych rozwizywali si w cigu o kilkadziesit lat. Za ciank dziaow gwnej sali otrzymywaaby si sekcja z konsolami - odpowiednio przygotowana. Architektura von Neumanna uznano za innowacyjny, poniewa wprowadzi ide pozwalajc instrukcje maszynowe i informacje dzieli przestrze pamici.


Model von Neumann kadzie si z trzech pierwszych czci, jednostka arytmetyczno-logicznej (ALU), pami, a osoba przetwarzania instrukcji (IPU). Przy prdkoci roboczej 1 MHz, ACE Pilot przykad by poprzez dobry okres najszybszy komputer na wiecie. W 1950 roku, brytyjski National Physical Laboratory zakoczone Pilot ACE , programowalny komputer na niewielk skal, w oparciu o filozofii Turinga. Czarno-biay telewizor odtwarza jakie dane z tamtej epoki, na biurku leay wyblake notesy i by uruchomiony komputer SHARP MZ-80K - efekt by atrakcyjny, jak do rodka wchodzili mczyzny z telefonami w rku przypominajc sobie pamitkowego selfika na rodowisku sprztw, ktre rozpoczy histori komputeryzacji. Na stoach stay komputery BBC Micro (i pamitaj brytyjska, tworzona przez firm Acorn) oraz leay podrczniki do szkoy programowania. W znacznej hali muzeum ulokowano praktycznie kade wyprodukowane komputery. W 1948 roku Manchester Dziecko zostao zakoczone; Stanowi wwczas podstawowy na wiecie elektroniczny komputer cyfrowy, ktry mwi programw zarejestrowanych w pamici, te jak prawie wszystkie nowoczesne komputery. 8. KOMPUTERYZACJA REALIZOWANIA W TECHNOLOGII WIETLNEJ metody obliczania rozkadw natenia wiata i programw luminancji we tach i terenach otwartych; proste szkolenia w charakterze obliczanie parametrw owietleniowych bdcych faktem projektu owietlenia wntrza (sala szkolna, biuro, sklep, magazyn, hala fabryczna); terenu otwartego (parking, kort tenisowy) i przyjemny; omwienie zagadnie powizanych z uwzgldnieniem wymaga norm przedmiotowych przy projektowaniu owietlenia miejsca pracy; myli i funkcjonalne przykady obliczania wspczynnika ycia i wybierania planu konserwacji; wykorzystanie programw CAD przy projektowaniu systemw owietleniowych.Kasa i sklep, w jakim mona dosta mnstwo gadetw poczonych z starzy, wydobywa si w niewielkiej sali, w ktrej wan cz zajmuje makieta komputera w klasy makro.kartkwkasobotnie przedpoudnie muzeum odwiedzao mnstwo ludzi i przedzia wiekowy by wysoce szybki - od kilkuletnich dzieciakw angaujcych si gownie w sztuki do kilkudziesicioletnich ludzi i osb, ktrzy przychodzili spojrze jak powstawaa tre take jako zmieniaem sprzt, na ktrym wykonywali w ruchu wasnego ycia zawodowego. W wypadku jakichkolwiek problemw, albo sytuacji kiedy nie umiaem obsuy sprztu, pojawiaa si osoba z obsugi, ktra tumaczya co to istnieje zbyt sprzt, jaka jest jego przeszo take gdy si nim suy. Prezentowana bya tam rwnie historia atakw hackerskich w organizacji interaktywnej prezentacji - komputera, jaki by podczony do internetu i nieubezpieczony i suy jako laboratorium do poszukiwania. Chocia wynalazek pojcia brak jest czsto, ale mylnie przypisywane Grace Hopper , przyszego kontradmiraa w US Navy, ktry moe zalogowanych ten brak w dniu 9 wrzenia 1945 roku, w grup innych rachunkw konflikcie przynajmniej z tych faktw. Waciwie byo a w 2017 roku, jak wyczerpa si pierwszy raz w zakadach do UK - siedziba klienta kryje si w Cambridge i mczyzna zaprosi mnie (i mojego koleg) na warsztaty, ktre korzystali przeprowadzi u nich, aby wesprze duy projekt informatyczny.