Pozwy, odwoania, skargi, zaalenia - dobry adwokat i brak opat wstpnych


Pozew o rozwd jest bardzo czsto zwany wnioskiem o rozwd jednak nie jest to waciwe. Specyfika pozwu polega na tym, e mamy do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj interesach. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h0eQSoLVAk7u3G4Py_apnv4YFAlD4eHNQ1Pwy0asiDo Mwi zatem o jednostce, ktra skada pozew wydaje si by to powd i inna strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej s to maonkowie. Jednak naley nie zapomina, e rozwd jest realny tylko w przypadku kiedy nastpi trway i kompletny rozkad poycia maeskiego. Przesank wyczajc moliwo orzeczenia rozwodu jest rwnie sytuacja w ktrej miao by ucierpie dobro maoletniego, ktrego strony s rodzicami. Zakadajc jednak, e nie istnieje tej przesanki to rozwd jak najbardziej moe zosta orzeczony poprzez sd.

Pozew o rozwd skadany jest do sdu okrgowego waciwego miejscowo dla ostatniego miejsca zamieszkania maonkw. W tzw. petitum, pierwszej czci pozwu wskazujemy nasze dania. Przewanie jest to postulat rozwikania maestwa z orzekaniem na temat winie bd tego bez orzekania o winie. https://drive.google.com/drive/folders/1GuuAQGWDrCWSM5lq_IF-za7gjYLioVSd Wskazujemy rwnie w jakim urzdzie stanu cywilnego nasze zwizek maeski zostao zawarte. https://drive.google.com/drive/folders/1No_LcG8fg4g1eVbGk_Fp--mAypyH1bfA Piszemy jakie jest nasze stanowisko dotyczcych wadzy rodzicielskiej wzgldem maoletnich jeeli jestemy rodzicem. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fRF9WOhnw8Vsg-ctaRMpxu85SDI1yhSA99dlNOpy8do Przy dalszej kolejnoci jest to danie zasdzenia kosztw sdowych w nasz rzecz. https://drive.google.com/drive/folders/1kNK0sQPG90er0CoJb7J5euVzuHsimJL0 https://drive.google.com/drive/folders/1F2VcOl0WfF2sZNAQ8exiev5Cgg8HY0YY Opisujemy danie wezwania na rozpraw wiadkw wraz z podaniem pierwotnego dokadnych adresw. Sporzdzamy mczce uzasadnienie aby nasz pozew o rozwd zyska akceptacj ze witryny sdu. Wskazujemy wszystkie argumenty i zaczniki. Skadamy wasnorczny podpis.