Po, Co Zbom Szkliwo?


Odbiorc tych informacji moe, co norma by rwnie go jak rwnie instytucja ale ale i tylko czowiek posiada umiejtno zinterpretowania danych, dziki czemu zatrzymuj si one dla niego danymi, maszyna cho nie jest zdolnoci wnioskowania ani logicznego mylenia, nie posiada i stopnia wiedzy ani wiadomoci, koniecznych, by dane efektywnie interpretowa, dlatego maszyna operuje jedynie na okrelonych i informacja jest skierowana jedynie do czowieka. Wizania te s ale ze sob skoniungowane, co zmierza do kolejnej stabilizacji ukadu, czego miernikiem jest modsza obserwowalna entalpia spalania ni obliczona teoretycznie dla niearomatycznego cyklicznego polialkenu. Tu po przybyciu Wilhelma Oraskiego, ktry zosta Wilhelmem III do Londynu, zwiza on z sob wszystkie rodziny due w Europie. Po 200 latach zniszczono tymi jednymi metodami ktrymi ju toczy si Europ wszystkie elementy kultury, moralnoci, zdrowia oraz suwerennoci Niezaleno pastw narodowych przykrytych pajczyna tajnych otocze i powiza to mit, poniewa potomkowie zamknitej struktury wadzy nadal kontroluj wszystkie aspekty bycia majc pozory wolnoci i suwerennoci. Wszystkie decyzje polityczne chciayby od manipulacji sytuacj przez media, wojsko, sdy i polityk.


Londyn, kierowa planetarnym podbojem obu Ameryk, Europy, Afryki, Azji, Chin, Australii take Nowej Zelandii, poprzez eksport potomstwa i tajnych stowarzysze, ktre przez podzia, rewolucje, monarchie, deprawacje (owiecenie), socjalizm, komunizm, kapitalizm, demokracje i liberalizm, niszczyy informacj oraz wysiki rodzimych kultur narodowych. Centrum operacyjnym jest Europa i jej podstawowe miasta: Londyn, Pary, Bruksela i Berlin. Stany Zjednoczone, nigdy nie przestay by analizowane przez Londyn, a rzdy federalne i korporacje, s zalene od swoich interesw europejskich wadcw. Nastpnie, okoo 150 lat przed Exodusem, kiedy krl Grnego (poudniowego) Egiptu pokona wadcw Hyksosw (Zarahici), rodzina bdca ucieka pozostawiajc rd Peresa z Judy w Egipcie. Krzeso koronacyjne byo brane podczas koronacji wadcw Anglii od 1296 AD, od kiedy Edward I przeprowadzi je na prost koronacj. Krzeso skonstruowano specjalnie po to, by da w nim kamie koronacyjny, przywieziony przez Edwarda ze Szkocji. Nie pracuje tu o realne przybycie Boga, ale o to, i na tronie ju zasiadaj hierarchiczni Bogowie, i zasiada bd do dnia mieszkania ich moc nad wiatem.Gdy brytyjskie i europejskie imperia rozpoczy si rozwija, wadza rozpocza proces wprowadzania ukrytej kontroli pod postaci wygodnej demokracji bdcej przeciwiestwem znienawidzonego socjalizmu, te pozory wolnoci i wyboru stay si podstaw tworzenia nowego niewolnictwa. Kiedy Europejskie imperia doczyy do kresu istnienia monarchi, postanowiy rozczepi idee siy na dwie przeciwstawne sobie formy dyktatury. Ten brak wystpuje dlatego, e idee mistycznego kamienia zrwnano z tronem Dawida. Wszyscy krlowie Izraela, caego pastwa, wtedy krlestwawypracowanie , byli koronowani lec na, lub mimo tego kamienia. Eochaide by potomkiem rodu Zarah z Judy, podczas gdy Tea Tephi, bya z domu Peresa z Judy. Ostatnim potomkiem rodu Zarah / Peresa z Judy jest krlowa Elbieta II . Judy), podbitej przez Nabuchodonozora w 586 pne. Brutus z Troi, wyjecha w 1103 pne i ustanowi Now Troj, przemianowan pniej na Londyn. 20 lat przed przybyciem Wilhelma, Londyn zosta popsuty przez cay poar w 1666 roku, co pozwolio wtajemniczonym illuminatom zbudowa nowe miasto wedug wasnego konceptu.


Nowy Londyn (Nowa Troja) stawa si centrum dziaania potomkw illuminati w Europie. Company), zaoonej w 1604 roku, przez potomkw Korony Brytyjskiej i nowych masoskich arystokratw , przybyych do Ameryki Pnocnej.rozprawkawanie na czarnych potomkw wielkich rodw, krlw i faraonw Ot wszystkie rody krlewskie pochodz bezporednio z Sumeryjskich krlw i rozmnaaj si lecz w ramach wasnej lini rodowej. Wanie skoczyam wypenia swoje cele powstajce z przynalenoci do LO: nie to, ebym zrobia wszystkie. Wszystki to, robi si wielk sprzecznoci, tylko dla tych, ktrzy widz prawd ponad oszustwami, to wszystko jest sens. Warto si z nimi pozna oraz o niektrych rzeczach wiedzie wczeniej, eby by zbudowanym na ostatnie, co bdzie si dziao w swym organimie. Kolor skry, jzyk, pochodzenie prezydenta lub premiera pozornie umieszcza si by bez zarzutw, lecz wystarczy jedynie wytrze farb z jego dostpnego wizerunku, aby sprawdzi drugie dno wadzy narodowej, takie odkrycia zawsze kojarz nam brak suwerennoci danego pastwa, poprzez powizania naszych przywdcw z midzynarodowymi mafiami tajnych stowarzysze, otocze i rodzin.