Zikir Kanak Kanak


Ketenangan hati ialah merupakan nikmat yang sangat berharga yang ditargetkan oleh setiap orang. Allah Subhanahu Wata'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran kepada hamba-hambaNya bahawa keindahan dan ketenteraman jiwa itu boleh diperolehi dengan cara berzikir mengingati Allah Subhanahu Wata'ala.

Berzikir atau zikir Allah melambangkan ibadah bagi kita mengingati Allah Subhanahu Wata'ala dengan memuji kebesara seperti bertasbih, bertahmid, bertakbir dan sebagainya sama ada dilakukan dengan hati ataupun dengan lisan. Ia merupakan ibadah yang dituntut melakukannya pada setiap masa.

Adapun pengertian zikir dari segi Bahasa adalah merupakan mengingati. Manakala dari segi istilah pula zikir menunjukkan mengingati Allah Subhanahu Wata'ala pada setiap masa dan tempat dengan cara-cara yang diajar oleh syarak sama ada dengan ucapan, perbuatan atau dengan hati.

Mengingati Allah Subhanahu Wata'ala menjadikan seseorang melakukan suruhannya dan meninggalkan laranganNya. Mengingati Allah Subhanahu Wata'ala juga ialah merupakan satu usaha yang berkesan untuk mempertingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, dan Allah Subhanahu Wata'ala juga memerintahkan kepada hambaNya untuk sentiasa mengingatinya

Untuk kanak kanak ada channel youtube yang membuat video zikir kanak kanak yang menarik dan sedap didengar. Semoga semua murid dapat mendengar zikir ini dengan teliti.