5 iu v phn mm CRM m cc doanh nghip ang lm tng


Phn mm CRM(Customer Relationship Management) l 1 cng c h tr c lc cho cc cng ty qun l mi quan h khch hng v gia tng nng lc bn hng. Gartner cng d on rng, vo nm 2021, cng ngh CRM s l lnh vc em li li nhun ln cho cc cng ty phn mm. Nu bn ang kinh doanh m bo s cn ti CRM.

Theo cng c nhng hiu sai v CRM dn ti vic p dng sai lch cch v cha thnh cng. Vy c nhng lm tng no m n v cn sa cha. Cng im qua nh:
1. Phn mm CRM ch lin quan nt i tip th
Nhiu ngi cho rng h thng CRM ch n gin l cung cp d liuphc v cho marketing. V vy, cc doanh nghip tin hnh thu thp d liu t mt s ngun trong v ngoi doanh nghip. Nhng data ny c xc minh, lm sch v lu tr trn my tnh sau chng c s dng cho cc mc ch marketing nh phn khc th trng, nhm mc tiu khch hng. Tuy nhin, trong thc t CRM c phm vi ng dng rng hn rt nhiu.
2. Phn mm CRM l mt qu trnh tip th
Theo cch hiu ny, phn mm doanh nghip CRM c thng c s dng cho cch hot ng nh: Phn loi, thu ht, gi chn v pht trin khch hng. Thc t l thng tin