Wg W.Zaczyskiego Problem To ?


W I czasie Oglnopolskiej Olimpiady Chemicznej uczestniczyli uczniowie: Andrzej Dbrowski - kl. W I stopniu Oglnopolskiej Olimpiady Historycznej uczestniczyli uczniowie: Bogna Nurzyska - kl. LISTOPAD W I stanie Oglnopolskiej Olimpiady Geograficznej uczestniczyli uczniowie: Zdzisaw Jary - kl. Do II etapu Olimpiady Technicznej zakwalifikowali si uczniowie: Tomasz Goslar - kl. STYCZE Do II stopnia Oglnopolskiej Olimpiady Fizycznej do Wrocawia zakwalifikowali si: Tomasz Goslar - kl. Do II stopnia (eliminacje okrgowe) XXVII Olimpiady Matematycznej zakwalifikowa si ucze kl. IVa Tomasz Goslar po strony teoretycznej Olimpiady zakwalifikowa si do pow dowiadczalnej. Do wojewdzkich eliminacji Olimpiady J. polskiego do Opola zakwalifikowali si: Iwona Bielska - kl. Do Centralnych Eliminacji Wiedzy Technicznej zakwalifikowali si: Tomasz Goslar - kl. KWIECIE W Rejonowych Eliminacjach Konkursu Informacji o Ochronie Cywilnej nasi reprezentanci zajli: II miejsce - Zdzisaw Jary, IV miejsce - Olaf Popiech. IIa W eliminacjach rejonowych w Kdzierzynie MOM Krzysztof Matusiewicz zaj II miejsce. Dlaczego autor nie opisa pniejszych wydarze, ktre zajmoway znaczenie po 1812 roku, przynajmniej je zna? Ponad dwa dziesitki miast uwietniay Brytani od poprzednia i cho niektre spord nich zginy w gruzach, w tamtych wci s kocioy wielkich i rozcigaj si wiee, za mieszkacy zarwno pci mskiej, kiedy i eskiej nios sub Bogu wedle tradycji wiary chrzecijaskiej.


Cho dosta tam prac, to w dowolnych chwilach jedzi jeszcze na dyury do specjalist Molskiego, by pomaga mu przy operacjach rekonstrukcyjnych. Szczep HSPS przy naszym Liceum we wspzawodnictwie Mj Sukces Socjalistycznej Ojczynie wydawanym przez Federacj Socjalistycznych Zwizkw Modziey Polskiej przy Radzie Miejskiej zaj II miejsce. MAJ Szczep HSPS przy swej szkole zaj I rodowisko na ulicy nr 1 rajdu zwycistwa tworzonego przez Hufiec ZHP w Kolu. Niezbdne s przy tym nauk podawania si szerok skal technik informatycznych. To on zasia pierwsze ziarno niepokoju w sercu Tadeusza, napomykajc, e pikna ssiadka przy stole zatem jego ciotka. Oddzia w zestawie: Andrzej Dbrowski Janusz Wrbel w Eliminacjach Powiatowych XII Oglnopolskiego Modzieowego Teleturnieju Marynistycznego organizowanego przez LOK zaj I miejsce. W II Oglnopolskim Turnieju Krajoznawczym w eliminacjach wojewdzkich nasza kadra w magazynie: Tomasz Goslar, Robert yka, Andrzej Dbrowski zaja II miejsce. IIId i zmienia bd metod na eliminacjach wojewdzkich. W rejonowych eliminacjach Olimpiady Jzyka Rosyjskiego: I m. MARZEC W szkolnych eliminacjach Olimpiady Matematycznej zwyciyli: Krzysztof Matusiewicz - kl.


Druyna sanitarna Szkolnego Koa PCK za I stanowisko w eliminacjach druyn sanitarnych szkolnych zdobya Puchar Przechodni. Szkolna druyna sanitarna PCK w eliminacjach wojewdzkich zaja II miejsce za w nagrod otrzymaa aparat filmowy. Do Wojewdzkich Eliminacji Turnieju Fizycznego zakwalifikowali si: Tomasz Goslar - kl. IVd, Wszyscy zakwalifikowali si do eliminacji I okresu w Opolu. GRUDZIE Ucze kl. IIa Rudolf Kocula zakwalifikowa si do II stopnia Olimpiady Geograficznej do Wrocawia. LUTY Ucze kl. IIa Rudolf Kocula zakwalifikowa si do ogrzewaniach eliminacji II Olimpiady Geograficznej. Absolwent Rainhard Maicher zdoby tytu Laureata I Oglnopolskiej Olimpiady Technicznej a tym tyme prawo wstpu bez testu na ogromniejsze uczelnie techniczne. IVa, Krzysztof Stadnicki - kl. Dyplom Przodownika Nauki i Praktyce Spoecznej na apelu poegnalnym wrczono: Jan Cicho, Alfred Gowania, Wodzimierz Grzeszczuk, Adriana Hawryluk, Jzef Kaletta, Edyta Przewonik, Krzysztof Staszewski, Jan Szary, Alfred Twardzik, Ryszard Wicek. IVa, Jan Siciak - kl. Jan Szary na spotkaniu Uczniowskiej Komisji Rekrutacyjnej w odzi zosta oceniony na studia inne do CSRS. W polskiej szkole maturzystw w biecym roku jest duo, to mao 140 osb, wic egzaminy pisa bda w trzech salach - mwiwypracowanie , nauczycielka z Systemu Szk Ponadgimnazjalnych nr 19 w odzi. Pomimo tego, e yjemy podobno w wieckim pastwie, racje zostay przyznane raczej szkole ni starym i dziecku.


Swym czowiekiem jest Tomasz Lemiesz, nauczyciel WFu w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydutowach oraz instruktor narciarstwa. Trener ten idealny jest take dla pa, ktre zaczynaj przygod z nartami rwnie dla kobiet dowiadczonych pragncych uprawia ekstremalne zjazdy na nartach. I pomieszczenie w skrze koszowej dziewczt III stanowisko w strzelectwie sportowym w klasy dziewczt III pomieszczenie w LA dziewczt II zajcie w skrze siatkowej dziewczt te Dodatkowo rodowisko w penej punktacji szk ponadpodstawowych i puchar. WRZESIE W wycigu na Tak pracujce szkolne koo LOP w roku szkolnym 1974/75 w strukturze Licew Oglnoksztaccych w wojewdztwie nasze koo zajo I miejsce. W Konkursie Piosenki Radzieckiej (eliminacje rejonowe) uczennica Beata i Regina Romaczyk zajy IV miejsce. Druyna naszej szkoy zaja VI miejsce. W I Powiatowych Zawodach Strzeleckich Szk rednich O Srebrny Muszkiet w walce druynowej dziewczta zajy III miejsce. W biegu sztafetowym Midzy pomnikami dziewczta naszej szkoy zajy III miejsce.wypracowanie . IVa, III m.