12 Vc, Kter Potebujete Vdt, Ne Si Koupte Prvodce Smoothie Makerem Pro Vai Kuchyni 12 Tip Pro Sprvn Rozhodnut
Vae babika nemla mnoho kuchyskch monost nebo monost. Spotebie byly jednoduch. Vezmte si velk pultov smoothie maker, kter pouv. Bylo to velk a hlasit. Pravdpodobn tam bylo nkolik nastaven rychlosti. To bylo ve. Snad jedin vc, kter z nj udlala dobrou volbu, byla jeho konstrukce podobn tanku. Po vech tch desetiletch stle funguje. Nyn, rychle vped do souasnosti. Tyto vestrann spotebie dokou mnohem vc ne jen vrobu smoothies a lehaky. Umj tak uvait aradov mslo a polvku. Kdykoli rozhodnete se zjistit plodn informace o smoothie, muste prochzet SmoothieRecepty strnka.

Na co si dt pozor pi nkupu smoothie makeru
Mte ped sebou nkolik velkch monost, pokud hledte zazen na vrobu smoothie. Existuje mnoho monost. Vdn je sla. Mete se rozhodnout sprvn, kdy budete mt vechny informace ped sebou. Tento prvodce je mm pokusem vm pomoci. Zde je nkolik tip, kter vm pomohou vybrat ty nejlep smoothie makery.

Jak druh smoothie makeru opravdu potebuji?
Existuje mnoho typ smoothie maker. Mon znte stoln smoothie makery. Je to stejn, jak pouvala vae babika. Zaneme nejbnjm a nejoblbenjm typem.

Stoln smoothie maker:
Jedn se o stl kuchysk zazen. Mnoho z nich m vce rychlost a jednoduch ovldn. Protoe nejsou tak vkonn, obvykle ne bt dra ne vysoce vkonn mixry. Mnoho lid m svj smoothie maker na lince, take prostor je dleit. Motor je umstn na zkladn tto jednotky.

Ponorn smoothie maker:
Toto jsou ponorn run smoothie stroje. Take jsou nyn cenov dostupn, e si jej mnoho lid koup, stejn jako stoln smoothie maker. Ponorn mixr mete vloit do jakhokoli jdla, kter chcete mixovat. Run smoothie maker mete pouvat v hrncch nebo pnvch, stejn jako v miskch. Nejlpe funguje na ppravu smoothies nebo pyr.Motory tchto stroj jsou mn vkonn ne ty na pracovn desce.

Osobn smoothie maker
Nzev mluv za ve. Tyto smoothie vrobnky jsou ureny pro pouit na jednu porci. Tyto mixry lze pout k pprav smoothies nebo power shakes. Vtina lk a ndob je urena k mchn a pit. Mnoho z nich m epice, kter vm umouj pipravovat smoothies a pineste si je s sebou.

Tyto mal mixry maj obvykle pouze jednu a dv rychlosti.Jsou levnj ne mnoho stolnch smoothie maker. Nelze je pout jako nhradu za stoln smoothie maker, pokud hodn vate.

Vysoce vkonn smoothie maker
Tyto nejlpe hodnocen smoothie makery nabzej vechny vhody stolnho mixru, ale se steroidy. Na rozdl od jinch typ smoothie maker doke zpracovat tvrd i mkk ingredience. Nkter dokou dokonce semlt penici na mouku. Tyto vysoce vkonn mixry jsou vkonn a drah. Jejich zkladna je asto vt ne tradin stoln smoothie vrobnky.

Jak typ osobnosti si myslte, e jste jako smoothie tvrce?
Typ vrobnk smoothie, kter potebujete, me zviset na typu osobnosti tvrce smoothie, kterou mte. Kter z tchto ti sed nejlpe?

Jsem na kolen fkucha
Smoothie maker je skvl na ppravu smoothies. Je mon pout mixr k pipravujte smoothie, ale mon budete mt vt sklon ne ostatn vait od nuly. A multifunkn mixr je ten, kter um polvky i omky. Tak by bylo skvl, kdyby uml sekat a mlt. Vysoce vkonn smoothie maker je vyadovn nejen kvli jeho vkonnmu motoru, ale tak kvli jeho vt kapacit.Vysoce vkonn smoothie maker lze tak pout jako kuchysk roboty. Nkter um i ohvat.

Jsem zdravotn cvok
Zdrav ovocn a zeleninov smoothie nebo proteinov koktejly jsou to jedin, co udlte ve smoothie makerech. Ve, co potebujete, je osobn mixr, zvlt pokud je pipravujete pro sebe.

Jsem mixolog
Smoothie vrobnky mohou mt s ledem pote. Me tak zahltit motor a zpsobit jeho selhn. Pokud jste naden z vroby mraench npoj, pak osobn mixr nebo stoln smoothie maker nemus bt tou nejlep volbou. Vyberte si vysoce vkonnou pracovn desku smoothie makery, nebo vysoce vkonn smoothie makery, pokud si mete dovolit d it.
262 Views