مخزن استیل ناب زیست added new product for sell.
2 years ago
image

مخزن استیل

Tehran

شیوه های ساخت مخزن استیل تولید
نوع ساخت و ساز انتخاب شده برای مخزن ذخیره سازی به اندازه مخزن مورد نیاز بستگی دارد و ممکن است به نوع محصول ذخیره شده، مکان و فضای موجود برای ذخیره سازی، شرایط آب و هوایی غالب یا شرایط خاص سایت و ایمنی محلی یا ملاحظات محیطی بستگی داشته باشد.


Type New
Price Negotiable
OrderBuy now