رزین پرولایت


رزین ها نوعی ترکیب طبیعی (زئولیت) یا مصنوعی هستند و بسیار چسبناک بوده و تحت شرایطی سخت می شوند رزین ها موادی هستند دارای مولکولهای بزرگ که دو سر آنها قطبی و دارای بارهای مخالف می باشند معمولاً در الکل قابل حل است اما در آب حل نمی شوند. این ترکیب به طرق گوناگون طبقه بندی می شود. این مواد در فرآیند سختی گیر آب تاثیر بسزایی داشته و یون های سختی آور آب مانند کلسیم و منیزیم را حذف می کنند و در محلول با یون های سدیم جایگزین می شوند. از این رو به زئولیت ‌های سدیمی نیز مشهور هستند. زئولیت ها نوعی رزین معدنی به شمار می آیند که می توانند سختی آب (شامل یون های کلسیم و منیزیم) را حذف کرده و یون سدیم در محیط آزاد کند. به دلیل تبادل یونی سدیم با یون های سختی آور آب، این مواد به عنوان زئولیت های سدیمی نیز شناخته می شوند. زئولیت های طبیعی به عنوان نوعی رزین تبادل یونی معدنی و طبیعی از دیرباز برای تصفیه و حذف یون های آب استفاده شده است.

رزین‌های تبادل یونی، ذرات جامدی هستند که یون‌های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند. رزین‌های تبادل یونی در سختی گیری، جداسازی، تصفیه و ضدعفونی آب کاربرد دارند. در فرایند سختی گیری آب، به ‌منظور حذف کلسیم و منیزیم آب سخت از میان بستر رزین‌ های تبادل یونی کاتیونی که در داخل یک مخزن استوانه‌ ای و عمودی قرار دارند، عبور می ‌نماید. رزین تبادل یونی کاتیونی، سدیم موجود خود را با کلسیم و منیزیم موجود در آب جابجا می‌ نماید. در این زمان آب عبوری از بستر رزین، بدون سختی و تنها حاوی نمک‌ های سدیم هست و در این شرایط کلسیم و منیزیم در داخل رزین جای گرفته‌اند.

رزین تصفیه آب کاتیونی

رزین تصفیه آب کاتیونی به ذرات یا پلیمرهایی گفته میشود که دارای نقاط کاتیونی متحرک و فعال بوده و قادر است در واکنش برای تبادل یون شرکت کند. از این نوع رزین برای حذف سختی آب استفاده میشود، چون قادر است یون های منیزیم و کلسیم موجود در آب را با یون های سدیم موجود در این ذرات زرد و سفید رنگ جایگزین نماید. کاربرد رزین در تصفیه آب بر اساس قوی یا ضعیف بودن رزین کاتیونی نیز متفاوت خواهد بود. به طوریکه رزین های کاتیونی قوی قادر به حذف سختی آب و کاتیون های ضعیف تنها قادر به حذف سختی های موقت آب هستند. رزین های کاتیونی قوی استفاده شده برای کاهش سختی آب دارای سولفوریک فعال بوده و در نوع ضعیف آن از کربوکسیلیک استفاده می گردد. از جمله رزین های کاتیونی قوی می توان به پلی استایرن سولفونات و برای نوع ضعیف آن به کربوکسیلیک اسید اشاره نمود.

رزین تصفیه آب آنیونی

رزین تصفیه آب آنیونی نقطه مقابل کاتیونی ها هستند و بخش آنیونی آنها فعال و آماده برقراری واکنش و تبادل یون است. از این نوع ذرات بیشتر برای خالص سازی آب و حذف کلر موجود در آن استفاده می گردد. از نوع ضعیف این رزین بیشتر برای حذف اسیدهای معدنی استفاده شده و به جاذب اسید شهرت دارند. در مقابل، از رزین های آنیونی قوی می توانند تمام آنیون های موجود در آب را حذف نمایند. رزین های آنیونی که به قلیایی شهرت دارند را می توان در دو نوع ضعیف و قوی تقسیم بندی کرد. نوع قلیایی ضعیف این ذرات دارای گروه های 4 تایی آمینو هستند مانند PolyAPTAC و نوع ضعیف آن حاوی گروه های آمینو اولیه، ثانویه و ثالث مانند پلی اتیلن ایمین می باشند.

رزین کاتیونی و رزین آنیونی که در مارک های رزین پرولایت و رزین انبرلایت و رزین هیدرولایت و رزین پترولایت در بازار عرضه می گردد جهت زدودن سختی آب مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل رزین را درون مخازنی به نام سختی گیر رزینی ریخته و به عنوان تصفیه و پیش تصفیه آب سخت از آن استفاده می شود.

مکانیزم فیلترهای رزینی تصفیه آب

یکی از معروف ترین برندهای موجود رزین در ایران رزین پرولایت انگلیس میباشد که کیفیت بسیار مطلوب و قیمت  مناسب رزین کاتیونی و آنیونی آنرا جهت سختیگیری مناسب نموده است . رزین پرولایت بصورت لیتری و در کیسه های ۲۵ لیتری به فروش می رسد. فیلترهای رزینی با استفاده از روش تبادل یونی آب را تصفیه می کنند. رزین ها معمولاً از مواد پلیمری تشکیل شده اند که در آب حل نمی شود. دانه های رزین ذراتی به قطر 0.5 تا یک میلیمتری و به رنگ زرد یا سفید هستند. به فیلتر رزینی دستگاه تصفیه آب، فیلتر سختی گیر نیز گفته می شود زیرا قادر است که سختی آب را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

در فرایند سختی گیری آب، جهت حذف یون هایی نظیر کلسیم و منیزیم، آب سخت از درون مخزن (فیلتر) استوانه ای و عمودی حاوی رزین های تبادل یونی کاتیونی عبور کرده و فرایند تبادل یونی بین فاز جامد ذرات رزین و فاز مایع آب صورت می گیرد. در فیلترهای رزینی کاتیونی یون متحرک رزین دارای بار مثبت می باشد. در فرایند تعویض یونی توسط این رزین های کاتیونی، سختی آب از جمله یون های منیزیم و کلسیم با کاتیون سدیم جایگزین می شوند. به ترتیب با عبور آب از این فیلتر، کاتیون های منیزیم و کلسیم جذب شده و به جای آن یون سدیم در آب آزاد می گردد. بنابراین استفاده از روش تبادل یونی در تصفیه آب موجب کاهش سختی آب خواهد شد.

باید توجه نمود که فرایند تعویض یونی توسط رزین نمی تواند به طور دائم صورت بگیرد و با گذشت زمان ظرفیت و فضای رزین برای جذب یون های کلسیم و منیزیم کاهش یافته و کارایی خود را از دست بدهد. در حالت ضروری است که فیلتر رزینی را توسط محلول کلرید سدیم یا نمک متبلور احیا کرده یا در صورت نیاز تعویض نمود.

رزین های تصفیه آب و به منظور کاهش سختی آب استفاده می شوند، دارای انواع و برندهای مختلفی می باشند که معتبرترین و با کیفیت ترین آنها رزین های پرولایت می باشد. این رزین ها تحت لیسانس شرکت پرولایت (PUROLITE) انگلستان و از مواد اولیه بسیار مرغوب و با کیفیت تولید می شوند.