Dich vu thiet ke website chuan SEO


Hãy tin tưởng giao sản phẩm của bạn cho một nhóm có hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng 360+ dự án trên toàn thế giới.

Thiết kế web

Khi thiết kế website, bạn có thể sử dụng hai kiểu phát triển: Code thuần bằng HTML CSS hoặc sử dụng Framework hỗ trợ như: Bootstrap, … để tối ưu hơn trên di động. Đầu tiên là dành cho các ứng dụng cần được xây dựng từ đầu và thứ hai là tuyệt vời cho các sản phẩm hiện tại cần phát triển hoặc cải tiến thêm.

Phát triển web với PHP

Khi xây dựng một ứng dụng web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp phát triển PHP . Bạn sẽ đạt được bản phát hành nhanh hơn, giảm chi phí, nhiều thời gian hơn để thử nghiệm và phản hồi hữu hình. PHP sẽ giúp bạn biết liệu ý tưởng kinh doanh của bạn có hiệu quả hay không, những gì người dùng mong đợi và những chức năng nào bạn sẽ cần thay đổi.

Một Sản phẩm Khả thi Tối thiểu đặc biệt quan trọng đối với các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp quy mô vừa cần thiết lập sự phù hợp với thị trường sản phẩm một cách nhanh chóng mà không cần đầu tư nhiều tiền.

URL: https://congdongseo.vn/chien-luoc-tang-truong-tmdt-thuc-day-doanh-so-ban-hang-truc-tuyen

Chúng tôi muốn doanh nghiệp của bạn tận dụng bằng chứng, thay vì giả định. Một PHP được phát triển tốt sẽ không phải là một mớ hỗn độn với việc sử dụng và tính năng hạn chế. Đó là một phần mềm hoàn chỉnh và có thể sử dụng cho phép bạn kiểm tra, thu thập thông tin chi tiết về người dùng, chứng minh ý tưởng của bạn và cải tiến phát triển liên tục dựa trên thử nghiệm và phản hồi thực tế.

Nâng cấp trang web

Nếu bạn muốn cập nhật, cải thiện hoặc phát triển thêm thiết kế web hiện có của mình, các chiến lược của chúng tôi để tái cấu trúc và cập nhật các ứng dụng mã kế thừa bao gồm: Nghiên cứu kỹ lưỡng về ngành để hiểu sự phát triển của người dùng và đối thủ cạnh tranh, phân tích các tính năng và bản cập nhật cần thiết, đồng thời làm quen với sản phẩm của bạn, cách làm việc với sản phẩm và thay đổi sản phẩm mà không làm hỏng sản phẩm.

Chúng tôi điều chỉnh theo tiêu chuẩn mã hóa của ứng dụng hiện tại, chúng tôi xây dựng các tính năng mới trên đó và tích hợp các công cụ mới. Trong khi giới thiệu các bản cập nhật này, chúng tôi sẽ không gây ra bất kỳ thời gian ngừng hoạt động nào trên máy chủ sản xuất, có nghĩa là ứng dụng của bạn sẽ tiếp tục chạy và được người dùng sử dụng trong khi chúng tôi hiện đại hóa từng phần một.

11 Views