Masz Ju Konto?


Zmar ucze klasy IIa- Janek Szit.rozprawkaklasy IIa- H. Matusiewicz odczyta humorystyczny referat powicony roli osoby w spoeczestwie. O godzinie 17:00 zrobi si capstrzyk powicony 52. rocznicy powstania Armii Czerwonej. 25.02.1970 W PDK w Kolu zrobi si konkurs teatrzykw amatorskich. Konkurs uznano za imprez idc na duym poziomie. 27.02.1970 O godzinie 16:00 podj si w sali konkurs piosenki radzieckiej. 10.02.1970 O godzinie 17:00 w sali rozpocza si wieczornica klasy IIb powicona Fryderykowi Chopinowi. 14.03.1970 W sal szkoy odby si wieczorek klasy IIc, powicony twrczoci J. Tuwima. O godzinie 11:00 odby si wystp artystw PTZO powicony lirycznej twrczoci Gaczyskiego. Harcerki przedstawiy krtki styl istnienia W. Planetorza take bardzo przyjemny monta poetycko-muzyczny powicony historii Opolszczyzny. Pytania dotyczyy przede caym ycia i realizacji Lenina oraz zagadnie wspczesnych. Wychowaniu moralnemu Locke powica wicej uwagi uwaa, e wychowanie moralne powinno dominowa w wszelkiej dziaalnoci pedagogicznej. 8. Opinie uczniw o wychowaniu do tkwienia w grupie / Lidia Tysnarzewska.// Wychowawca.Na zakoczenie apelu uczennica klasy IIIa- Teresa Iwaniszewska zapiewaa piosenk Serce na niegu. W apelu wzia udzia caa modzie licealna. Po lekcjach caa modzie licealna obejrzaa film Jarzbina Czerwona. Mimo e domylamy si, ktry bdzie rezultat tej spraw, film zdumiewa nas swoj dobr form. Mog nawet nie zna naszego kraju, nigdy o przed nie sysze, zdarza si, s waniejsze kwestii. Niestety zdarza si to wanie raz w ukadu dugiego roku. Relatywnie najwyszy odsetek ankietowanych (105 osb; 40,4 proc.) posiada konto dopiero na pewnym z portali i przewanie jest przed Facebook. Szko reprezentowaa Teresa Iwaniszewska. Teresa Iwaniszewska prezentowaa swoje najlepsze piosenki. Startoway trzy trjosobowe druyny w zespole: I- Gerhard Szweda, Andrzej Ku, Renata Pijewska; II- Teresa Sergot, Krystyna Krzystkewicz, Tadeusz Noco; III- Zdzisawa Zo, Halina Kominek, Wiesaw Bereta. W szkole solistw idealne miejsce zdobya Teresa Iwaniszewska, drugie- Renata Kandziora, trzecie- Elbieta Mazur. W akademii udzia wzia uczennica klasy IIIa LO- Renata Kandziora piewajc piosenki zwizane z wojskiem.


W apelu wzia udzia caa modzie liceum. 16.02.1970 Na zdrowej przerwie zrobi si apel na fakt Midzynarodowy Dzie Gry z Kolonializmem. W okresie apelu zosta wygoszony referat na problem kolonializmu oraz wiersz Nowa chata Wuja Toma. W pozostaej strony apelu odczytany zosta Apel Olimpijski skierowany do dziaaczy fizycznych i trenerw. 09.03.1970 Na wanej przerwie zrobi si apel powicony historii walk o Koobrzeg i Wa Pomorski. 15.02.1970 W Opolu zrobi si fina VIII Festiwalu Opolszczyzny. 15.03.1970 W Opolu odbyy si eliminacje wojewdzkie Festiwalu Piosenki Radzieckiej. 22.02.1970 W MDK Chemik w Kdzierzynie odbyy si powiatowe eliminacje konkursu piosenki radzieckiej. Jest zatem obecnie drugi przypadek Teresy Iwaniszewskiej, poniewa we wczeniej przeprowadzonych eliminacjach powiatowych konkursu polskiej piosenki zainteresowaa ona rne miejsce. W sezonie konkursu wszystkie jakoci oraz solici i zespoy zaprezentoway bardzo dziwne take waciwe przygotowanie piosenek radzieckich. Jeeli rozwaasz wykonanie plastyki powiek grnych i/lub dolnych w sensie usunicia nadmiaru wiszcej skry i korekcj tzw. Wykonanie makiety polskiego miasta, wykorzystanie w pracy rnorodnych materiaw; praca zbiorowa. Reprezentantka szkoy- T. Iwaniszewska, uzyskaa wyrnienie za dobre wykonanie piosenek onierskich.


Reprezentantka naszej szkoy, uczennica klasy III a- T, Iwaniszewska, zdobya idealne miejsce. Kupia ona wane znaczenie dodatkowo w nagrod otrzymaa bilet na dwutygodniow wycieczk do ZSRR. Jury zestawione z zaproszonych goci przyznao w klasie chrw klasowych pierwsze miejsce klasie IIIa, drugie- IIa, trzecie- Ia. Przebywali w nim mieszkacy T.B.W., T, szk zawodowych i LO Pierwsze miejsce zaja uczennica marki I c, i drugie rwnie uczennica LO.- C. Ga z grupy IIIa. Bdzie ona take reprezentowaa Opolszczyzn na drugim szczeblu eliminacji w Inowrocawiu. W zawodach udzia wzili rwnie uczniowie polskiej szkoy: J. Chomontowska, B. Blazy, H. Matusiewicz, T. Pulter. Uczniowie zoyli serdeczne marzenia i wizanki kwiatw wszystkim kobietom wykonujcym w nauce. W wasnym przemwieniu pan dyrektor yczy modziey dobrej rzeczy i przedstawi wyniki testw na znaczniejsze szkoy, podkrelajc, e polscy absolwenci odnieli niesamowity sukces podejmujc si w 80% na niektre kierunki studiw, co chlubnie wiadczy o szkole. Na og teoria grubo wczeniej przepowiada, ktre bd produkty pomiarw.