Wychowanie Do Mioci W Grupie W wietle Nauczania Papieskiego


Matematyka Zajcie z obliczania granicy cigu (liceum). Rozwizane zadanie prosz da na mj e-mail ! 1P-122 2 Egzamin maturalny z teorii o spoeczestwie Poziom gwny Zadanie 1. (1 pkt) Podkrel poprawne zakoczenie zdania.rozprawkazakoczenie spotkania przedstawiciele modziey zdali na gazie I sekretarza zobowizania, jakie daje modzie obecnie na spotkaniu szk, w kocu uczenia VIII Zwizku PZPR. Na rozwizanie dyskusji towarzysz Hulewicz w paru sowach przedstawi konieczno wsplnego dbania o dobro miasta oraz jego estetyk oraz napitnowa postpowanie okrelonych grup modziey dewastujcych mienie publiczne oraz wasnym stanowiskiem dajcych wyraz braku kultury i nieznajomoci zasad wspycia spoecznego. Niestety idea takich dziaa, takich testw z kilku lat nie istnieje obecnie ta. LO im. J. Krasickiego 2000 godzin, a Liceum Medyczne 800 godzin. J. Krasickiego oraz uczennice z Liceum Medycznego. Na imprez zoy si ciekawy program artystyczny oraz upominki ofiarowane przez modzie naszej szkoy. 03.01.80 SK PCK dao w Caritasie zabaw dla dzieci upoledzonych. Za ramienia PCK wrczone zostay dyplomy za praktyk w niniejszej instytucji nastpujcym uczniom: Skoczylas, Misiw, Rogulska. 14.12.79 Dzisiaj po poudniu odbya si konferencja Rady Pedagogicznej, na ktrej obliczone zostay wyniki wizytacji szkoy. 23.01.80 Zrobia si konferencja klasyfikacyjna za I procze.21.12.79 Konferencja teoretyczno-pedagogiczna ZNP. 16.01.80 Harcerski Klub Mionikw Ksiki wystawi w Grupie Podstawowej Nr 12 program poetycki Warszawa w Poezji. 19.01.80 HKMK z grupy IId opisa w Szkole Podstawowej Nr 12 ciekawy monta poetycki powicony pamici J. Korczaka. 26.01.80 Po lekcjach odby si uroczysty koncert sowno-muzyczny powicony 60-leciu Powsta lskich. 28.12.79 na ogromnej przestrzeni odby si apel powicony podsumowaniu pracy rnych formy a wrczenie nagrd przyznanych na drugich konkurencjach i zwodach sportowych. 31.12.79 Na prawdziwej przerwie odby si apel przygotowany przez klas IIId i przedstawicieli Samorzdu: J. Zygmunta i J. Nieduaka z klasy IVc. Najlepsze opinii uzyskali uczniowie: 1. Beata Morkowska, klasa Ic - 4,8; 2. Aleksandra Wooszczuk, klasa Id - 4,8; 3. Elwira Blaszta, klasa IId - 4,76; 4. Jadwiga Dronowicz, klasa IIc - 4,75; 5. Kornelia Staszczyk, klasa IVc - 4,66; 6. Jakub Turek, klasa Ia - 4,58; 7. Mariola Hnatw, klasa IIId - 4,53; 8. Gabriela Piechaczek, klasa IIId - 4.53; 9. Kornelia Kwak, klasa IIId - 4,5; 10. Aleksandra Zgraja, klasa Id - 4,5. Uczniowie ze zachowanie wzorowym: 1. Metajszczyk Kornelia - IVc, 2. Magorzata Wojtala - IVc, 3. Mariola Hnatw - IIId, 4. Gabriela Piechaczek - IIId, 5. Kubla Maria - IIId, 6. Mieczysaw Paczkowski - IIId, 7. Beata Noll - IIId, 8. Barbara Kozowska - IIIc, 9. Ilona Giemra - IIIa, 10. Jerzy Herud - IIIa, 11. Beata Pabiasz - IIIa, 12. Anna Sacek - IIIb, 13. Jadwiga Oronowicz - IIc, 14. Kobusiska Boena - IIb, 15. Aleksandra Wooszczuk - Id, 16. Bogusawa Foltyska - Id, 17. Elbieta Szweda - Id.


11.01.80 Klasa dyurujca IIa zorganizowaa bal karnawaowy, ktry odby si wieczorem w sal szkoy. Po jej dziaaniu gos zabra redaktor AM, ktry podzikowa za zorganizowanie spotkania oraz podkreli jak pen warto przywizuj naukowcy do spotka z klas, zapoznania jej ze swoja rol i dania reakcji na nurtujce ja problemy. Przynosz szybkie, ale niezbyt trwae efekty, zwaszcza u modziey - kobiet z utrwalonymi reakcjami unikania i doros podatnoci na analiz otoczenia. 17.01.80 W salach Ic i IIb odbyo si spotkanie z dyrektorem J. grskim, ktry przedstawi szereg ciekawych zagadnie zwizanych ze zdrowotnoci modziey. Lucjan Bojdak, student Politechniki w Kijowie przedstawi duo dobrych zagadnie poczonych ze studiami za granica. Wielkie oraz cenione podrczniki do plastyki autorstwa znakomitego dydaktyka Stanisawa K. Stopczyka s ju klasyk, a ich oznaczajc stron jest udana i niezwykle bogata szata graficzna.Podrcznik Plastyka do grupy 5 rozwija i zwiksza zagadnienia plastyczne dotyczce barw i budowie, wprowadza now problematyk powizan z faktur i architektur.Czytelny podzia podrcznika:kady rozdzia stanowi jednostk lekcyjn,przed dziaami umieszczono spis zagadnie i umiejtnoci,pytania i polecenia po kadym rozdziale zapraszaj do prac i umoliwiaj zapamitywanie materiau,na kocu podrcznika uwaa si indeks poj plastycznych, ktry uatwia zapamita wane terminy.Nowe zagadnienia oraz terminy plastyczne s tu wyjanione prostym, gawdziarskim jzykiem i nauczone na przykadzie dzie profesjonalnych artystw.


Wkrtce wyl sprawdzian spord ostatniego zagadnienia. 30 sek. Kobieta podczas tej fazy nie musi sta moe pracowa, bra kpiel, itp. Niezmiernie istotny jest rozwizanie oddychania, aby dotleni siebie a dziecko. Scenariusz lekcji biorcej na celu pokazanie rnych aspektw, jakie naley bra pod opiek przy wyborze zawodu. Sowa modlitwy Jana Pawa II wyryte na tablicy przy domu na Plantach to znak, e ziarno myli Papiea tu - w Kielcach - pado na yzn gleb. Dlatego zamiast bra si z motyk na soce najlepiej ogranicza ilo plastikw w wasnym dziaaniu stopniowo, tak prdko kiedy istniejemy w mieszkanie i dba przy tym o centrum oraz inne zdrowie. Kiedy szybko wspomnielimy, wikszo kasyn oferuje atrakcyjne bonusy dla innych graczy. 22.01.80 Z inicjatywy Komitetu Miejskiego PZPR uzyskano w naszej szkole spotkanie z delegatami na VII Zjazd PZPR - pracownikami naukowymi lskiej Akademii Medycznej. 29.12.79 Z przyczyny szkolnego szczepu HSPS zostao przygotowane spotkanie ubiegorocznych absolwentw polskiej szkoy: Elbiety krl i Lucjana Bojdaka z uczniami klas czwartych. W imieniu mo0dziey goci powitaa przewodniczca Samorzdu Szkolnego - Alina Argasiska z klasy IVa.


Nagrody Za sukcesy sportowe: biegi przeajowe o mistrzostwo klasy - grupa najmodszych dziewczt: I mieszkanie: Sybilla Kania, U Wieczorek, M. Kasprzycka. Klasa rednich chopcw: J. Wodniak, P. Rajtar, M. Kalisz. Grupa najmodszych chopcw: A. Kaltbach, P. Lubieniecki, J. Turek. Zespoowo I mieszkanie zajy IIb i IIc, II - Id, III - Ic. W szkoach starszych dziewczt I miejsce zaja: A. Marek, wrd chopcw R. Bernat. I miejsce zaja IIId. I miejsce Grayna Mandel IIg, II Magorata Faferek IIIa, III Sylwia Nikiel, Irena Walczak IIId. Wypiewamy nasz modo. I nagrod otrzymaa klasa IIIc, II nagrod otrzymaa klasa Id, III nagrod otrzymay klasy Ic i IVd. Take jak dysponuj nagrod? II kliniki chorb wewntrznych, profesor doktor habilitowany Boena Hager-Maecka - prorektor ds. Jan Janek - rektor SAM, docent doktor habilitowany Marek Machalski - prorektor ds. W niedziel bdziemy y wito Boego Miosierdzia, ktre ustanowi Jan Pawe II, dziki siostrze Faustynie Kowalskiej. Dziki temu moliwa biblioteka przed kadym stoi otworem.