رولبرینگ


رولبرینگ از جمله قطعات بسیار کاربردی در صنعت است که در تولید کاربرد بسیاری دارد. سطح تماس ساچمه ها با سایر سطوح در رولبرینگ ها همچون یک خط است و نهایتا فشار زیادی از نوع شعاعی را وارد خواهد کرد. ولی در صورتی که فشار وارده از نوع محوری است این اتفاق معکوس شده و دیگر فشار بالا قابل تحمل نیست. رولبرینگ ها دارای ویژگی های مختلفی از جمله سرعت دورانی بالا، قدرت بالا جهت تحمل بار محوری، دارای خاصیت تفکیک شدن با یکدیگر، دارای قابلیت نامتقارن بودن و قابلیت تنظیم خودکار می باشد.

https://karabearing.com/product-category/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF

18 Views