بلبرینگ کف گرد


بلبرینگ کف گرد تحمل بار محوری بسیار بالایی دارد. این بلبرینگ ها به شکل دو طرفه و یک طرفه ساخته می شود و برای استفاده در سرعت های گوناگون کاربرد دارد. بلبرینگ ها به صورت جداگانه تولید شده و به راحتی می توان آن را حمل کرد و در هنگام نیاز آن را مونتاژ نمود. این مدل بلبرینگ دارای اجزای مختلفی است که جنس و کیفیت آن بر اساس کاربری آن تعیین می شود. کارا بیرینگ دارای اطلاعات کاملی در خصوص این بلبرینگ و کاربرد آن می باشد و شما تنها با یک تماس می توانید اطلاعات خود را تکمیل کنید.

https://karabearing.com/shop/%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%81-%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%81-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-51316

15 Views