یاتاقان بلبرینگ


یاتاقان بلبرینگِ صنعتی یکی از مهم ترین یاتاقان های صنعتی برای ماشین آلات به شمار می رود. عدم وجود این قطعه در بین قطعات فلزی دستگاه های مکانیکی باعث ایجاد اصطکاک شده و خرابی قطعات را به دنبال خواهد داشت. در واقع یاتاقان های بلبرینگ صنعتی در بین دو قطعه فلزی قرار می گیرد و همین امر از ساییدگی این قطعات جلوگیری خواهد کرد. از جمله اجزای تشکیل دهنده این قطعه می توان به قفسه، رینگ داخلی و خارجی، کاسه نمد و ساچمه اشاره کرد.

https://karabearing.com/shop/%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86-sn-513

18 Views