ویپ جویس


تفاوت سیگار و ویپ چیست؟

با سیگار کشیدن مواد گیاهی سوزانده می شود که ابر غلیظی فرآوری می کند که در بر گیرنده ذرات گیاه ، قیر و سایر مواد گوناگون است . اما در ویپینگ چیزی سوزانده نمی شود و هیچ مونث ای مثل ذرات سوزانده شده تنباکو و کاغذ سیگار و … وارد بدن شما نخواهد شد . بله مایع داخل دستگاه بخار می شود .

 

در ویپینگ به وسیله المنت مایع جویس که در بر گیرنده نیکوتین است بخار می شود و به دود تبدیل می شود تا شما آن را استنشاق کنید و دربایستن نیکوتین بدن خود را تامین کنید .

 

دستگاه های ویپ انرژی مورد احتیاج خود برای تبخیر مایع جویس را از باتری های لیتیومی قابل شارژ تامین میکنند .

 

کارخانه های تولید ویپ این دستگاه را برای ترک سیگار و تامین نیکوتین تن تولید کرده اند و در کوشش هستند تا حس سیگار کشیدن را بیشتر منتقل کنند ،

 

آنها سعی می کنند چه از لحاظ ظاهری و مزه و کام دهی اغلب به سیگار مانند باشند ، احتمالاً لغایت این قسمت از نوشتار به سوال خود یعنی ویپ چیست واصله باشید ، ولی بیایید کمی اغلب در باره طریق و پیشه ویپ صحبت نماییم .

 

ویپ چطور کار می کند ؟

همان طور که گفته شد دستگاه های ویپ به وسیله ی المنت مایع جویس را داغ می کنند لغایت بخار شوند .

 

تنباکو به طور عادی به راحتی تبخیر نمی شوند به همین علت نیکوتین تو آنها را استخراج میکنند و با مواد حامل از قبیل VG , PG که اینها گلیسیرین گیاهای هستند ترکیب می کنند الی به راحتی تبخیر شوند . ولی بیایید به بحث تخصصی تر در باره ویپ چیست بپردازیم .

پیشنهاد می شود لینک ذیل را از دست ندهید:

خرید ویپ