. . . . . . 19 eos . eos , . , .


? . . . ! . . 2 10 . , . . . . . . 4 , 3 .


. 100% . . . X EOS . , / , . . . ? 100 % . . .: 163: 1: 133. 288 . , , . . , . . . . 1 1 . 5 2018 39 20 , 2019 37 26 . . 137 (47.57%) . , , 3 , , .


. 50 50 . . 77 . &